Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Anschluss Austrii

Anschluss Austrii

Hitler, marzący o zajęciu Austrii, spotkał się ze sprzeciwem Włoch. Z biegiem czasu sytuacja zmieniła się i doszło do zbliżenia i porozumienia włosko-niemieckiego. W początkach 1938 roku nasiliły się napady i prowokacje bojówek faszystowskich w Austrii. Nowy kanclerz Austrii, Kurt Schuschnigg, podjął rokowania z Hitlerem, inicjatorem akcji, które miały doprowadzić do objęcia przez austriackich faszystów kilku stanowisk ministerialnych. Dla potwierdzenia takich decyzji miał się odbyć plebiscyt. Hitler zgromadził nad granicą austriacką liczne jednostki Wehrmachtu. Pod groźbą interwencji niemieckiej kanclerz Schuschnigg ustąpił z urzędu, który objął faszysta austriacki, ściśle współpracujący z hitlerowcami i wiernie wykonujący polecenia Berlina, Arthur Seyss-Inquart. Jedną z pierwszych decyzji kanclerza była skierowana do Niemiec prośba o pomoc wojskową. Krok ten spotkał się jedynie z dyplomatycznymi protestami państw zachodnich i ośmielił Hitlera do wysuwania kolejnych żądań dotyczących terenów leżących na pograniczu III Rzeszy i Czechosłowacji. 12 marca 1938 roku wojska niemieckie bez wystrzału zajęły Austrię, przekształcając ją w jedną z prowincji Rzeszy - östmark (Marchia Wschodnia). Dokonał się Anschluss Austrii.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939
  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939
  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.