Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polityka państw totalitarnych

Nazizm w Niemczech

Niemcy znalazły się po I wojnie światowej w grupie państw pokonanych. Z tego względu, jako współodpowiedzialne za wojnę, zostały bardzo surowo potraktowane i obłożone ograniczeniami wynikającymi z traktatu wersalskiego. 31 lipca 1919 roku obradujące w Weimarze Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową konstytucję Niemiec. Od miejsca uchwalenia ustawy zasadniczej państwo niemieckie zaczęto nazywać Republiką Weimarską.

W styczniu 1919 r. powstała w Monachium w Bawarii Niemiecka Partia Robotnicza, przekształcona w 1920 r. w Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotników - NSDAP - szermująca pod płaszczykiem haseł socjalistycznych propagandą rewizjonistyczną (rewizja postanowień traktatu wersalskiego) i nacjonalistyczną (odbudowanie dumy i potęgi niemieckiej). Jednym z przywódców tej partii był obywatel austriacki, Adolf Hitler. Początkowo NSDAP nie odgrywała większej roli, ale z czasem, dzięki propagandzie i metodom terrorystycznym, zaczęła zyskiwać coraz więcej zwolenników.

Pierwsza połowa lat dwudziestych nie przyniosła polepszenia sytuacji ekonomicznej Niemiec. Wzrastało bezrobocie, nasilały się nastroje rewolucyjne. 9 listopada 1923 r. w Monachium miał miejsce nieudany pucz faszystowski zwany piwiarnianym. Jego inicjator, Adolf Hitler, trafił do więzienia, gdzie napisał „biblię” faszystów - Mein Kampf (Moja walka). Żądał bezwzględnej walki z „dyktatem wersalskim”, jako dziełem spisku światowego żydostwa, mającym na celu unicestwienienarodu niemieckiego. Niemcy, jako naród panów - Herrenvolk - powinni dążyć do eliminacji Żydów i działających z nimi komunistów w celu zdobycia dla siebie przestrzeni życiowej - Lebensraum. Jeszcze w czasie pobytu Hitlera w więzieniu członkowie NSDAP zaczęli tworzyć organizację paramilitarną SA (Sturmabteilung - oddziały szturmowe), do której wstępowali między innymi zdemobilizowani żołnierze. Niebawem z SA wykształciła się elitarna organizacja paramilitarna SS (Schutzstaffeln).

30 stycznia 1933 roku prezydent Paul von Hindenburg mianował kanclerzem Niemiec Adolfa Hitlera. W ten sposób drogą demokratyczną i legalną faszyści niemieccy doszli do władzy rozpoczynając okres dyktatury faszystowskiej i państwa totalitarnego. W lutym 1933 r. wybuchł pożar w Reichstagu, o który zostali oskarżeni komuniści (podpalenie było celowym działaniem polityków narodowosocjalistycznych). W takiej atmosferze Hitler prowadził działalność w imię nadzwyczajnej ochrony narodu i państwa. Nastąpiła fala aresztowań. Po śmierci (sierpień 1934 roku) prezydenta Paula von Hindenburga, na mocy tzw. testamentu Hitler przejął władzę prezydenta jako „wódz (fÜhrer) i kanclerz Rzeszy” - system wodzowski w państwie - potem też jako „wódz i najwyższy dowódca sił zbrojnych”. Stanął ponad prawem, a jego wola stanowiła „najwyższe prawo”. Hitler swoje państwo nazwał III Rzeszą.

Przystąpił do rozprawy z opozycją w NSDAP i w szeregach SA - 30 czerwca 1934 roku („Noc długich noży”) - SS i ściśle związana z nimi policja dokonały masowego mordu na 300 osobach, oskarżonych o przygotowania do zamachu stanu - zamordowany został m.in. szef sztabu SA kpt. Ernest RÖhm i stara gwardia organizacji SA. Umocniła swą pozycję SS, której przywódca, Heinrich Himmler, został bezpośrednio podporządkowany Hitlerowi. Hitler przystąpił do rozbudowywania gospodarki niemieckiej dla potrzeb wojennych.

Zapamiętaj!

Państwo totalitarne Adolfa Hitlera III Rzesza Niemiecka - ingerowało we wszystkie dziedziny życia obywateli. Tworząc różne organizacje mogło w imię ideologii faszystowskiej i nacjonalistycznej sprawować kontrolę nad obywatelami - (Hitlerjugend, Niemiecki Front Pracy). Hitler podjął jednocześnie walkę z intelektualistami i Kościołami. Minister propagandy dr Josef Goebbels stworzył kult Hitlera - wodza, ojca ojczyzny.

Zgodnie z ideologią nacjonalistyczną (Niemcy „rasą panów”, czystość narodowa i konieczność zdobycia „przestrzeni życiowej”) obradujący we wrześniu 1935 roku w Norymberdze Reichstag uchwalił ustawy zwane norymberskimi: O obywatelstwie Rzeszy, O ochronie niemieckiej krwi oraz niemieckiego honoru. Wprowadzały one formalnie w Niemczech system segregacji rasowej dzielący ludność na uprzywilejowaną (niemiecką) i podludzi (Żydów, Cyganów i innych), wobec których niebawem przystąpiono do akcji ekstremistycznych - 9-10 listopada 1938 r. tzw. noc kryształowa - ataki na synagogi i sklepy żydowskie, ponad 100 osób zamordowanych, liczni ranni, początek zakładania obozów koncentracyjnych.

Hitler rozpoczął prowadzenie polityki agresji od łamania postanowień traktatu wersalskiego.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.