Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozbiór Czechosłowacji

Rozbiór Czechosłowacji

Przedmiotem sporu były Sudety. Tereny te, ważne ze strategicznego punktu widzenia dla państwa Czechów i Słowaków, zamieszkiwała blisko trzymilionowa mniejszość niemiecka. Mimo że Czechosłowacja podpisała i wiernie wykonywała postanowienia tzw. małego traktatu wersalskiego (prawa mniejszości), na terenach pogranicza niemiecko-czechosłowackiego nie było spokojnie. Niepokoje wszczynała kierowana z Niemiec faszystowska Partia Niemców Sudeckich Konrada Henleina, prowadząc liczne akcje dywersyjne i sabotażowe. Szczególnie po podpisaniu w 1935 r. traktatu przyjaźni między ZSRR a Czechosłowacją prasa niemiecka rozpętała nagonkę na Czechosłowację, twierdząc że jakoby władze czeskie prześladowały Niemców sudeckich i przygotowywały się do ataku na Niemcy.

Czechosłowacja w latach 1938-39

Zapamiętaj!

29 września 1938 roku w Monachium spotkali się szefowie: Włoch - Benito Mussolini, Francji - Édouard Daladier, Wielkiej Brytanii - Neville Chamberlain i Niemiec - Adolf Hitler. Do rozmów nie był zaproszony przedstawiciel Czechosłowacji. Politycy podpisali układ monachijski pozwalający Niemcom na zajęcie Sudetów.

Swoje rządania terytorialne wobec Czechosłowacji wysunęły także Węgry i Polska.

Tereny zajęte przez Niemców zamieszkiwała obok Niemców także ludność Czeska. Większość z nich została wypędzona ze swoich domów.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939
  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939
  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.