Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozbiór Czechosłowacji

Rozbiór Czechosłowacji

Przedmiotem sporu były Sudety. Tereny te, ważne ze strategicznego punktu widzenia dla państwa Czechów i Słowaków, zamieszkiwała blisko trzymilionowa mniejszość niemiecka. Mimo że Czechosłowacja podpisała i wiernie wykonywała postanowienia tzw. małego traktatu wersalskiego (prawa mniejszości), na terenach pogranicza niemiecko-czechosłowackiego nie było spokojnie. Niepokoje wszczynała kierowana z Niemiec faszystowska Partia Niemców Sudeckich Konrada Henleina, prowadząc liczne akcje dywersyjne i sabotażowe. Szczególnie po podpisaniu w 1935 r. traktatu przyjaźni między ZSRR a Czechosłowacją prasa niemiecka rozpętała nagonkę na Czechosłowację, twierdząc że jakoby władze czeskie prześladowały Niemców sudeckich i przygotowywały się do ataku na Niemcy.

Czechosłowacja w latach 1938-39

Zapamiętaj!

29 września 1938 roku w Monachium spotkali się szefowie: Włoch - Benito Mussolini, Francji - Édouard Daladier, Wielkiej Brytanii - Neville Chamberlain i Niemiec - Adolf Hitler. Do rozmów nie był zaproszony przedstawiciel Czechosłowacji. Politycy podpisali układ monachijski pozwalający Niemcom na zajęcie Sudetów.

Swoje rządania terytorialne wobec Czechosłowacji wysunęły także Węgry i Polska.

Tereny zajęte przez Niemców zamieszkiwała obok Niemców także ludność Czeska. Większość z nich została wypędzona ze swoich domów.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939
  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939
  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.