Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polityka państw totalitarnych

Komunizm w ZSRR

Komunizm to rewolucyjna ideologia klasy robotniczej głosząca program całkowitego zniesienia własności prywatnej, obalenia kapitalizmu, zbudowania społeczeństwa bezklasowego. To również ustrój totalitarny oparty na terrorze partii komunistycznej, a w gospodarce kierujący się centralnym planowaniem i likwidacją własności prywatnej. Komunizm wojenny w Rosji Radzieckiej proklamował w 1918 r. Lenin. W założeniu miał on uratować gospodarkę rosyjska nadwyrężoną przez I wojnę światową. Wynikiem tych działań było znacjonalizowanie przemysłu i handlu, chłopi zostali zmuszeni do oddawania darmowych kontyngentów żywnościowych, problem zaopatrzenia próbowano rozwiązać wprowadzeniem kartek żywnościowych. W latach 1918-21 miały miejsce pierwsze przypadki kolektywizacji wsi. Na skutek leninowskiego eksperymentu produkcja przemysłowa spadłą o 50%, a ok. 5 mln ludzi zmarło z głodu.

21 stycznia 1924 roku zmarł przywódca państwa radzieckiego Włodzimierz Iljicz Lenin. Prawie natychmiast rozpoczęta się rywalizacja i walka o władzę. Na nieszczęście dla wielu milionów ludzi nowym przywódcą partii bolszewickiej i szefem rządu radzieckiego został Józef Wissarionowicz Stalin. W ten sposób rozpoczął się nowy rozdział w dziejach ZSRR - budowanie kultu jednostki chorego psychicznie, nienawidzącego ludzi, chorobliwie podejrzliwego Stalina, który stopniowo przejmował autokratyczną władzę. Rozpoczęła się walka z opozycją.

Przypieczętowaniem zmienionego prawa, zmian społecznych i politycznych w ZSRR było uchwalenie 5 grudnia 1936 roku nowej konstytucji. Określono w niej ZSRR jako państwo socjalistyczne robotników i chłopów. Gwarantowano (bez pokrycia w rzeczywistości) wszelkie swobody i prawa obywatelskie. Najwyższą (teoretycznie) władzą państwową była wybierana w wyborach powszechnych Rada Najwyższa, składająca się z Rady Związku i Rady Narodowości. Obywatele mieli nakaz przestrzegania prawa, obrony ojczyzny. Podkreślono, że jedyną partią jest Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików). W sferze ekonomicznej konstytucja dopuszczała jedynie socjalistyczną formę własności (państwową) i socjalistyczny system gospodarowania oparty o gospodarkę scentralizowaną, wykorzystującą system nakazowo-rozdzielczy (centralne dysponowanie środkami) i planowość.

ZSRR było swego rodzaju centum komunizmu światowego. Partie komunistyczne działające poza terenem ZSRR były podporządkowane Międzynarodówce Komunistycznej (Kominternowi). Komuniści chcieli wywołać rewolucje i wprowadzic dyktaturę proletariatu. Od 1933 r. ruchy komunistyczne rosły w siłe, szczególnie w Niemczech i w Hiszpanii. Szczególnie duży wpływ komunizm wywarł w Chinach, gdzie w 1921 r. powstałą Partia Chińska, a przywódcą komunistów chińskich został Mao Tse-tung.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.