Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polityka państw totalitarnych

Wojna domowa w Hiszpanii

Aby uchronić praj przed komunistami we wrześniu 1923 r. król Alfons XIII de Bourbon przekazał władzę dyktatorską generałowi Miguelowi Primo de Rivera. Za czasów dyktatury rządy sprawowali wojskowi, prawa obywatelskie zostały ograniczone. Dzięki interwencyjnej polityce państwa nastąpił rozwój przemysłu. Lata wielkiego kryzysu gospodarczego fatalnie odbiły się na sytuacji ekonomicznej i społecznej Królestwa Hiszpanii. W styczniu 1931 r. dyktator Primo de Rivera złożył władzę.

W roku 1931 w kwietniowych wyborach zwycięstwo odnieśli republikanie i socjaliści. Król Alfons XIII opuścił kraj. W ten sposób w Hiszpanii powstała republika, na której czele stanął Rząd Tymczasowy. Wobec narastających nastrojów radykalnych niebawem powstał rząd złożony z radykalnych socjalistów i republikanów. Została opracowana konstytucja, w myśl której rozpoczęło się wprowadzanie radykalnych reform społecznych.

W 1936 r. generał Francisco Franco wszczął rebelię. Po stronie generała opowiedziała się armia. Zyskał on równiez poparcie hiszpańskiej partii faszystowskiej (Falangi Hiszpańskiej).

Walki miały miejsce w latach 1936-1939 i toczyły się w Kastylii, Nawarze i wielu dużych miastach: Saragossie, Sewilli, Kordobie. Baskowie i Katalonia opowiedzieli się lojalnie po stronie rządu. Próby zdobycia przez wojska frankistowskie Madrytu i Barcelony zakończyły się niepowodzeniem. W tych trudnych dla rządu republikańskiego chwilach do działania przeszli komuniści inspirowani za pośrednictwem Kominternu (organizacji grupującej partie komunistyczne) z Moskwy przez Stalina.

Generała Franco i siły prawicowe wsparły Niemcy hitlerowskie w postaci tzw. Legionu Kondor - szwadronu lotniczego (100 samolotów), czołgów i artylerii. Przywódca Włoch, Benito Mussolini, wysłał generałowi Franco oddziały i sprzęt wojskowy. Państwa europejskie, mimo strategicznego znaczenia Hiszpanii, zwłaszcza dla interesów Francji, nie podjęły żadnych kroków w celu niedopuszczenia do podporządkowania tego kraju Hitlerowi, co więcej, w sierpniu 1936 roku wprowadziły zakaz dostaw dla republiki. W ten sposób rząd republikański został zmuszony do zwrócenia się o pomoc do Moskwy. ZSRR nie udzielił oficjalnego wsparcia republikanom, ale przez Komintern, zbierający fundusze na pomoc dla republiki, wsparł działania republikanów. Do Hiszpanii udali się jedynie komuniści z innych państw. Mimo to GPU (radziecka policja polityczna) sprawujące kontrolę nad Kominternem utworzyło tzw. Brygadę Międzynarodową Emila Klebera (Austriak). W walkach po stronie republikanów wzięli udział także polscy komuniści służący w Brygadzie im. Jarosława Dąbrowskiego na czele z gen. Karolem Świerczewskim.

W 1937 r. ofiarą ataku lotniczego stało się bezbronne miasteczko Guernica, które zostało przez Legion Komdor zrównane z ziemią. Dwa lata póżniej, w kweitniu 1939 r. wojska frankońskie pokonały opór sił republikańskich, a generał Franco objął władze dyktatorską.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.