Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polityka państw totalitarnych

Polityka państw totalitarnych

W okresie międzywojennym w wielu państwach Europy cechą charakterystyczną było powstanie dyktatur. Przyczyny takiego stanu rzeczy to: ogólny kryzys gospodarczy, kryzys polityczny i społeczny. Nie można zapominać o powstaniu w ramach ruchu komunistycznego państwa dyktatury proletariatu i dążeniu komunistów w innych państwach do zdobycia władzy drogą rewolucji. Zacząły powstawać ugrupowania faszystowskie. W sferze ideologii działania faszystów zmierzały do powstania „jedności narodowej” a działania komunistów do „jedności klasowej” proletariatu i to była główna cecha różniąca państwa totalitarne - ZSRR, Niemcy i Włochy.

Cechy państw totalitarnych:

- autokratyzm - władza skupiona w rękach silnej jednostki lub grupy ludzi;

- podporządkowanie i ujednolicenie całego aparatu władzy interesom rządzącej grupy lub jednostki, kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia;

- rozbudowana, masowa propaganda;

- ingerowanie przez aparat państwa w przekonania, poglądy, zachowanie obywateli, rozbudowany aparat kontroli;

- system monopartyjny i dążenie do ujednolicenia i podporządkowania rządzącym form życia społecznego;

- w sferze gospodarczej pełna kontrola sprawowana przez grupę rządzącą, centralizm decyzyjny;

- pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją i wymiarem sprawiedliwości.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.