Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polityka państw totalitarnych

Polityka państw totalitarnych

W okresie międzywojennym w wielu państwach Europy cechą charakterystyczną było powstanie dyktatur. Przyczyny takiego stanu rzeczy to: ogólny kryzys gospodarczy, kryzys polityczny i społeczny. Nie można zapominać o powstaniu w ramach ruchu komunistycznego państwa dyktatury proletariatu i dążeniu komunistów w innych państwach do zdobycia władzy drogą rewolucji. Zacząły powstawać ugrupowania faszystowskie. W sferze ideologii działania faszystów zmierzały do powstania „jedności narodowej” a działania komunistów do „jedności klasowej” proletariatu i to była główna cecha różniąca państwa totalitarne - ZSRR, Niemcy i Włochy.

Cechy państw totalitarnych:

- autokratyzm - władza skupiona w rękach silnej jednostki lub grupy ludzi;

- podporządkowanie i ujednolicenie całego aparatu władzy interesom rządzącej grupy lub jednostki, kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia;

- rozbudowana, masowa propaganda;

- ingerowanie przez aparat państwa w przekonania, poglądy, zachowanie obywateli, rozbudowany aparat kontroli;

- system monopartyjny i dążenie do ujednolicenia i podporządkowania rządzącym form życia społecznego;

- w sferze gospodarczej pełna kontrola sprawowana przez grupę rządzącą, centralizm decyzyjny;

- pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją i wymiarem sprawiedliwości.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.