Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Polityka państw totalitarnych

Faszyzm włoski

Włochy wyszły z wojny z zadłużoną gospodarką, narastającymi niepokojami społecznymi, zdezorganizowanym systemem finansowym państwa. Należały one do państw zwycięskich, ale nadzieje na nabytki terytorialne nie zostały zaspokojone.

Wzrastało bezrobocie. Narastało niezadowolenie ludności, a propaganda komunistyczna znajdowała początkowo wielu zwolenników.

W marcu 1919 roku w Mediolanie niedawny socjalista, Benito Mussolini, założył organizację grupującą weteranów wojennych - fasci di combattimento. W programie faszystów znalazły się żądania społeczne, akcenty patriotyczne, nacjonalistyczne i żądania zmian terytorialnych. Wobec narastania coraz większego chaosu w kraju hasła faszystów Mussoliniego znajdowały wielu zwolenników. Paramilitarne oddziały tzw. squadri podejmowały ataki na komunistów, przywódców akcji strajkowych. Dzięki temu Mussolini i jego zwolennicy zyskiwali sympatię właścicieli zakładów przemysłowych. W listopadzie 1921 r. Mussolini przekształcił swoją organizację kombatancką w partię polityczną - Narodową Partię Faszystowską (Partito Nazionale Fascista). Partię finansowo wsparli wielcy przemysłowcy liczący, że jej działalność powstrzyma wzrastające wpływy komunistyczne w społeczeństwie włoskim. Mussolini znalazł także poparcie wśród robotników i chłopów głosząc demagogiczne hasła socjalne, które w praktyce nigdy nie miały być zrealizowane.

Zapamiętaj!

W październiku 1922 r. na kongresie partii faszystowskiej w Neapolu Mussolini wydał rozkaz marszu na Rzym. 20 października król Wiktor Emanuel III powierzył Benito Mussoliniemu misję utworzenia rządu. W ten sposób rozpoczął się okres dyktatury faszystowskiej we Włoszech.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.