Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Nauka i kultura w okresie międzywojennym

Nauka i kultura w okresie międzywojennym

Lata 1918-1919 obfitowały w odkrycia naukowe i wynalazki techniczne. Najwięcej odkryć dokonali fizycy i chemicy. Ernest Rutheford i James Chadwick, dokonując rozbicia jądra atomu azotu, przeprowadzili pierwszą sztuczną reakcję jądrową (1919). Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych stworzono mechanikę kwantową badającą ruch mikrocząsteczek (Louis Broglie, Erwin SchrÖdinger, Werner Heisenberg, Max Born, Pascual Jordan) i relatywistyczną mechanikę kwantową zajmującą się ruchem ciał o prędkości zbliżonej do światła (Paul A. Dirac). Karl D. Anderson i James Chadwick odkryli pozytron i neutron, a Ernest Lawrence zbudował pierwszy cyklotron (1932). Irena i Fryderyk Joliot-Curie odkryli sztuczną promieniotwórczość (1934). Otto Hahn i Fritz Strassman dokonali rozszczepienia jądra uranu (1938). Odkrycia te, a szczególnie badania jądra atomowego, przyczyniły się do rewolucyjnych zmian w technice przemysłowej i militarnej związanej z wykorzystaniem energii jądrowej.

Odkrycia naukowe stały się silnym bodźcem do rozwoju wiedzy technicznej i gwałtownych zmian w wielu dziedzinach produkcji. Wyprodukowanie syntetycznej benzyny (1913), kauczuku syntetycznego (1926), jedwabiu z włókien sztucznych (1923) i perlonu oraz nylonu (1937) stało się podstawą przewrotu w produkcji przemysłowej. Inne ważne wynalazki tego okresu to zbudowanie mikroskopu elektronowego (1933) i opracowanie i odkrycie w 1935 r. radiolokacji, czyli radaru, który to wynalazek upowszechnił się i odegrał doniosłą rolę w czasie II wojny światowej.

Nastąpił przełom w systemie komunikowania się i przekazywania informacji na odległość (dźwięk i obraz). Udoskonalano radio - stawało się ono coraz popularniejsze i dostępne dla szerokich kręgów słuchaczy, były przeprowadzane pierwsze próby z przesyłaniem obrazu na odległość - rodziła się telewizja. W 1919 r. uruchomiono pierwsze pasażerskie linie lotnicze na trasie Londyn-Paryż i Berlin-Weimar. Pierwsza rozgłośnia radiowa została uruchomiona w Pittsburghu (USA) w 1920 r. Dwa lata później została opatentowana metoda udźwiękawiania filmów. Telewizyjny przekaz obrazu na odległość pojawił się w 1926 r., a w 1935 r. film na taśmie kolorowej. Pierwszy nowoczesny helikopter pojawił się w 1937 r., a dwa lata później samolot odrzutowy dokonał udanego przelotu.

Sztuka okresu międzywojennego to kontynuacja w malarstwie i rzeźbie kierunków przedwojennych: kubizmu (Pablo Picasso), futuryzmu, ekspresjonizmu (Pierre Bonnard). Nowym zjawiskiem stały się: wyrosły z buntu przeciwko wojnie i cywilizacji skandalizujący dadaizm (Maks Ernst), burzący logikę porządku rzeczywistości surrealizm (Salvador Dali) i analizujący elementy budowy plastycznej konstruktywizm (Naum Gabo). W architekturze Le Corbusier wprowadził funkcjonalne budowle nowej konstrukcji, głównie z aluminium, szkła i mas plastycznych (Rockefeller Center w Nowym Jorku).

W kręgu tych samych prądów artystycznych powstawała literatura międzywojenna. Futuryzm stał się początkowo popularny wśród zwolenników faszyzmu włoskiego i komunizmu bolszewickiego (Włodzimierz Majakowski), jednak później odrzucony przez władzę oczekującą afirmacji nowego państwa i partii, a nie pojawiającej się w nim negacji. Pod wpływem teorii psychoanalizy Zygmunta Freuda pojawił się surrealizm (André Breton). W opozycji do niego stworzono autentyzm, którego twórcy dążyli do obiektywizmu i przedkładali fakty nad wyobraźnię (Arnold Zweig). W opozycji do autentyzmu pozostawał stworzony w Związku Radzieckim realizm socjalistyczny (Maksym Gorki).

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939
  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939
  • Liceum
  • Historia
  • Europa i świat w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.