Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Konferencje Wielkiej Trójki w latach 1943-45 - zestawienie

Konferencje Wielkiej Trójki w latach 1943-45 - zestawienie

Teheran 28 listopada - 1 grudnia 1943 r.

Uczestnicy Postanowienia dotyczące Polski i Polaków Postanowienia dotyczące dziejów powszechnych
 • Stany Zjednoczone A. P. - prezydent Franklin D. Roosevelt
 • Wielka Brytania - premier Winston Churchill
 • ZSSR - przywódca Józef Stalin
wstępne porozumienie w sprawie powojennych granic:
 • zachodnia na linii Odry,
 • wschodnia na linii Curzona,
 • Warmia, Mazury i Opolszczyzna dla Polski.
 • wspólna walka aż do ostatecznego zwycięstwa nad Niemcami,
 • wstępny termin otwarcia drugiego frontu w Europie na maj 1944 roku,
 • wstępna zgoda ZSRR na przystąpienie do wojny z Japonią na Dalekim Wschodzie,

Jałta 4-11 lutego 1945 r.

Uczestnicy Postanowienia dotyczące Polski i Polaków Postanowienia dotyczące dziejów powszechnych
 • Stany Zjednoczone A. P. - prezydent Franklin D. Roosevelt
 • Wielka Brytania - premier Winston Churchill
 • ZSSR - przywódca 
  Józef Stalin
uzgodnienie w sprawie powojennych granic Polski:
 • zachodnia na linii Odry z szerokim dostępem do morza
 • wschodnia na linii Curzona, z od chyleniami 5-8 km na wschód,
 • Warmia, Mazury - południowa część Prus Wschodnich do Polski,
 • uzgodniono podział Niemiec na cztery sfery okupacyjne,
 • w stosunku do powojennych Niemiec przyjęto zasadę cztery d - de-militaryzacja, dekartelizacja, de nazyfikacja i demokratyzacja,
 • ustalono nałożenie na Niemcy konieczności spłaty odszkodowań wojennych
 • ustalono miejsce (San Francisco) i datę (25 kwietnia 1945 roku) zwołania konferencji założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych,
 • ZSRR zobowiązał się przystąpić do wojny z Japonią na Dalekim Wschodzie.

Poczdam 17 lipca - 2 sierpnia 1945

Uczestnicy Postanowienia dotyczące Polski i Polaków Postanowienia dotyczące dziejów powszechnych
 • Stany Zjednoczone  A. P. - prezydent Harry Truman
 • Wielka Brytania - premier Winston Churchill, Clement Attlee
 • ZSRR - przywódca
   Józef Stalin
 • przyjęto do wiadomości powstanie w czerwcu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej - został uznany na forum międzynarodowym przez Wielką Brytanię, USA i inne państwa. Jednocześnie uznanie zostało cofnięte rządowi polskiemu na emigracji.
 • w sprawie granic przy współudzia le polskiej delegacji postanowiono: zachodnia granica na linii Odry i Nysy Łużyckiej ze Szczecinem i Świnoujściem, włączenie do Polski Gdańska z okręgiem i południowej części byłych Prus Wschodnich,
 • przymusowa repatriacja ludności niemieckiej z ziem polskich,
 • podział Niemiec na wojskowe stre fy okupacyjne: radziecką, amerykańską, brytyjską i francuską.
 • powołanie Sojuszniczej Komisji Kontroli Niemiec w celu wypełnienia postanowień zawartych w czterech d,
 • ustalenie warunków i przebiegu spłat przez Niemcy reparacji wojennych - każde państwo egzekwowało je ze swojej strefy okupacyjnej,
 • postanowiono przesiedlić ludność niemiecką z terenów oddanych pod administrację polską i czechosłowacką.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.