Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ziemie polskie w latach 1939-1941

Okupacja radziecka

Zgodnie z postanowieniami układu niemiecko-radzieckiego z 28 września 1939 r. po stronie radzieckiej pozostały znaczne obszary Polski międzywojennej.

Na terenach Ukrainy i Białorusi, wchodzących do 1939 r. w skład państwa polskiego, władze bolszewickie rozpoczęły kampanię wyborczą pod hasłami przyłączenia tych terenów do SRR Białorusi i Ukrainy. Wyłonione w „wyborach” z 22 października lokalne zgromadzenia ludowe niebawem ogłosiły decyzje o wejściu w skład Radzieckiej Ukrainy - 27 października Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Ukrainy i Radzieckiej Białorusi - 29 października Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi. Niebawem na ziemiach tych została zorganizowana administracja i struktury partyjne Związku Radzieckiego.

- Władze radzieckie skonfiskowały duże majątki ziemskie, fabryki i banki uległy nacjonalizacji.

- Wszyscy mieszkańcy ziem polskich wcielonych do ZSRR na mocy dekretu Rady Najwyższej ZSRR (29 XI1939) otrzymali obywatelstwo radzieckie, a co za tym idzie konieczność odbywania służby wojskowej w Armii Czerwonej.

W imię walki klasowej i konieczności zbudowania państwa dyktatury proletariatu władze radzieckie podjęły kroki wymierzone przeciwko polskim urzędnikom, intelektualistom, księżom, ludziom, którzy mogli w jakikolwiek sposób zagrażać władzy robotników i chłopów - nastąpiły aresztowania, deportacje do obozów pracy, gułagów. Policja polityczna NKWD współpracując z niemieckim gestapo tropiła Polaków podejmujących jakiekolwiek prace konspiracyjne. Osoby mieszkające pod okupacją radziecką zbiegłe na zachód były wydawane w ręce Rosjan.

Oblicza się, że w latach 1939-41 z ziem polskich w głąb ZSRR zesłano w drodze przymusowych deportacji połączonych z konfiskatą mienia i majątku nieruchomego (ziemi) ok. 1 mln 500 tys. obywateli polskich! Trafili oni do gułagów na dalekiej północy, do Kazachstanu i innych regionów ZSRR. Polacy, jako element niepewny klasowo, byli traktowani jak niewolnicy. Akcje deportacji i przesiedlania wielkich mas ludności (nie tylko polskiej) nadzorował komisarz spraw wewnętrznych ZSRR Ławrientij Beria i gen. NKWD Iwan Sierow.

Podział ziem polskich w 1939 roku

Tragiczny los dotknął polską ludność cywilną, polskich oficerów, policjantów i innych funkcjonariuszy służb mundurowych.

- Prawie 20 tys. oficerów zostało zgromadzonych w trzech obozach jenieckich - w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

- Do wiosny 1940 r. prawie wszyscy jeńcy zostali wymordowani przez NKWD, a ciała - świadectwa bestialskiej zbrodni - ukryte.

- Dopiero odkopanie w 1943 r. koło Katynia masowych grobów i odkrycie wstrząsającej prawdy ujawniło światu zbrodnie radzieckie. Do dzisiaj odkrywa się miejsca masowych mogił polskich żołnierzy.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.