Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ziemie polskie w latach 1939-1941

Okupacja niemiecka

Ziemie polskie zajęte przez wojska niemieckie miały różny status. Na mocy specjalnego dekretu z 8 października 1939 r. bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej włączono województwa: poznańskie, pomorskie, śląskie, większość łódzkiego z Łodzią, część warszawskiego i skrawki krakowskiego i kieleckiego. Ziemie te miały być zgermanizowane jeszcze w trakcie działań wojennych - szeroka akcja wysiedlania Polaków i osadzania na ich miejsce kolonistów niemieckich.

Z pozostałych ziem polskich, na mocy dekretu z 12 października 1939 r., utworzono Generalne Gubernatorstwo, które podzielono na cztery dystrykty: krakowski, radomski, warszawski i lubelski. Siedzibą generalnego gubernatora Hansa Franka został Kraków. Ziemie Generalnego Gubernatorstwa do 1941 r. były traktowane jako zaplecze ekonomiczne i źródło darmowej siły roboczej dla wielkich Niemiec. Po 1941 r. (agresja niemiecka na ZSRR) ziemie polskie zdobyte na Rosjanach częściowo zostały włączone do GG - dystrykt Galicja, okręg białostocki włączono do Rzeszy, utworzono Komisariat Rzeszy Ukraina (woj. wołyńskie), ziemie litewskie dawnej Rzeczypospolitej wcielono do Komisariatu Rzeszy Wschód. W planie niemieckim Generalplan Ost (Generalny Plan Wschodni) Polacy, którzy przeżyją, mieli być przesiedleni na wschodnie tereny Białorusi i Ukrainy, gdzie mieli wtopić się w masę miejscowej ludności. W wyniku działań represyjnych i eksterminacyjnych ok. 25% Polaków miało być zgładzonych.

Po zakończeniu działań wojennych w 1939 r. władze niemieckie prowadziły na ziemiach wcielonych do Rzeszy masową akcję wysiedleńczą Polaków na przymusowe roboty do Niemiec i Generalnego Gubernatorstwa. Z akcją tą były związane konfiskaty i wywłaszczenia majątków przesiedleńców. Oblicza się, że w latach 1939-41 z ziem wcielonych do Niemiec przesiedlono ok. 800 tys. Polaków.

Niemcy powszechnie stosowali łapanki uliczne, w wyniku których w głąb Niemiec lub do powstających obozów koncentracyjnych trafiało wielu Polaków. Z uwagi na niedobory siły roboczej właśnie Polacy mieli spełniać rolę niewolników pracujących dla wielkich Niemiec.

Niebawem zapełniły się więzienia: w Warszawie - Pawiak, w Krakowie - Montelupich, w Lublinie - na Zamku i wiele innych. Przykładem eksterminacji polskich elit było aresztowanie w listopadzie 1939 r. profesorów i docentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, i tzw. akcja AB z połowy 1940 r. (rozstrzelanie w Puszczy Kampinoskiej wybitnych Polaków m.in. sportowców - Janusza Kusocińskiego, polityków - np. Macieja Rataja).

Zasadniczym celem polityki niemieckiej było całkowite wyniszczenie Żydów. Akcje podejmowane przeciwko nim były stopniowo nasilane - styczeń 1940 - konfiskata majątku polskich Żydów, zakładanie od początku wojny w polskich miastach gett żydowskich - wydzielonych obszarów miejskich, gdzie byli zamykani Żydzi (Piotrków Trybunalski, Łódź, Warszawa, Kraków i inne). 20 stycznia 1942 r. Hitler podjął decyzję o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” - EndlÖsung. Zaczęto masowo wywozić Żydów do obozów zagłady - Bełżec, Sobibór, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, gdzie ginęli zagazowani. Ciała były palone w krematoriach. Żydzi skupieni w gettach w 1943 r. podejmowali desperacką walkę - największe było powstanie w getcie warszawskim w dniach od 19 kwietnia do 16 maja 1943 r. Powstańców wspierali Polacy. Walkami kierowała Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB). Żołnierze Armii Krajowej organizowali pomoc (akcja „Żegota”) dostarczając żywność, lekarstwa i uzbrojenie. Mimo bohaterskiej postawy powstańców, walki zakończyły się klęską i pacyfikacją warszawskiego getta.

Zapamiętaj!

Żydzi w czasie II wojny światowej ponieśli wielkie ofiary - holocaust. Ludobójstwo Żydów jest przez nich samych nazywane Szoah - zagłada.

Obozy koncentracyjne na ziemiach polskich zbudowane przez niemieckiego okupanta podlegały szefowi SS Heinrichowi Himmlerowi, stojącemu na czele Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Hitlerowcy opracowali reżim obozowy, który miał na celu nie tylko wyniszczenie społeczeństwa polskiego, ale także dostarczanie darmowej i niewolniczej siły roboczej.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.