Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kształtowanie się granic II RP

Granica wschodnia

Od listopada 1918 roku trwały zacięte walki polsko-ukraińskie o Lwów i tereny Galicji Wschodniej. Uległy one nasileniu na początku 1919 r. Część wojsk polskich prowadziła zacięte walki z wojskami Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a na Wołyniu z Ukraińską Republiką Ludową. Tam też oddziały polskie pod dowództwem gen. Edwarda Śmigłego-Rydza zetknęły się z oddziałami bolszewickimi. Do połowy 1919 r. udało się Polakom zająć Galicję Zachodnią do rzeki Zbrucz.

Działania trwały osiem miesięcy. Rozgrywały się na Wołyniu. Tu wojska polskie walczyły z oddziałami Ukraińskiej Republiki Ludowej. Latem 1919 r. oddziały ukraińskie zostały wyparte z Wołynia.

Polacy toczyli także walki z bolszewikami. Po załamaniu się państwa niemieckiego, wybuchu rewolucji w Niemczech i podpisaniu rozejmu wielkie masy wojsk niemieckich stacjonujące na terenach białorusko-litewskich zaczęły wyruszać na zachód, do kraju. W ślad za nimi zaczęły przesuwać się oddziały bolszewickie, prące na zachód w celu wzniecenia ogólnoświatowej rewolucji proletariackiej. Bolszewicy opanowali Wilno i ziemie Białorusi ogłaszając powstanie w Mińsku Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad, a następnie Litewsko-Białoruskiej SRR.

W roku 1919 oddziały polskie wkroczyły do Wilna. Józef Piłsudski w odezwie „Do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego” deklarował możliwość samookreślenia się Litwinów co do przynależności Wilna i terenów przyległych. Wojska polskie do września 1919 r. doszły na wschodzie do linii Połock - Borysów - Bobrujsk - Zasław - Zbrucz. Jesienią 1919 r. Piłsudski wstrzymał ofensywę na wschodzie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.