Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kształtowanie się granic II RP

Granica z Czechosłowacją

W listopadzie 1918 r. w Cieszynie doszło do porozumienia dotyczącego rozgraniczenia stref wpływów i tymczasowej granicy na tym terenie między polską Radą Narodową Śląska Cieszyńskiego a czeskim Narodnym Wyborem. 23 stycznia 1919 r. wojska czeskie, łamiąc umowę, wkroczyły na tereny sporne. Moment był wybrany celowo - zaangażowanie większości sił polskich na froncie wschodnim w walkach w Galicji Wschodniej. W spór włączyły się państwa zachodnie. W wyniku mediacji w lutym 1920 r. w Paryżu zostało podpisane porozumienie. Doszło do nowego podziału i rozgraniczenia stref spornych (niepomyślnie dla Polski), postanowiono o przeprowadzeniu plebiscytów. Do głosowania na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie nie doszło. W dniach śmiertelnego zagrożenia dla państwa polskiego w lipcu 1920 r. na konferencji w Spa w Belgii Rada Ambasadorów zadecydowała o nieprzeprowadzaniu plebiscytu i przyznała sporne tereny Czechosłowacji. Po stronie czeskiej pozostało ponad 120 tys. Polaków, a sprawa Śląska Cieszyńskiego i Spisza z Orawą stała się w okresie międzywojennym punktem spornym w kontaktach między Rzecząpospolitą a Czechosłowacją.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.