Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kultura II Rzeczpospolitej

Kultura II Rzeczpospolitej

Po odzyskaniu w 1918 r. przez Polskę niepodległości przed naszymi rodakami stanęło wiele nowych wyzwań i ogromnych problemów. Odrodzone państwo polskie już w 1919 r. wprowadziło obowiązek szkolny dla dzieci od 7 do 14 roku życia. Dzięki temu stosunkowo szybko udało się ograniczyć analfabetyzm odziedziczony jeszcze po okresie zaborów. W ostatnim roku szkolnym przed wybuchem II wojny światowej obowiązkową nauką zostało objęte aż 90% dzieci, a liczba analfabetów spadła z 30% (1921) do 15% (1939).

Równolegle z odbudową państwa polskiego następował rozwój szkolnictwa wyższego. Do istniejących uczelni w Krakowie, Lwowie oraz Warszawie dołączyły nowe uniwersytety w: Poznaniu, Wilnie i Lublinie oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nauka polska miała w okresie dwudziestolecia międzywojennego wiele osiągnięć w skali światowej. Uznaniem cieszyły się polskie szkoły matematyczne: lwowska skupiona wokół jej twórców Stefana Banacha i Hugo Steinhausa oraz warszawska profesorów Wacława Sierpińskiego i Stefana Mazurkiewicza. Polską szkołę ekonomii klasycznej stworzyli Adam Krzyżanowski i Edward Taylor. Polska filozofia reprezentowana przez szkołę warszawsko-lwowską w osobach Tadeusza Kotarbińskiego i Kazimierza Ajdukiewicza była znana w całym świecie nauki. Florian Znaniecki stworzył podstawy polskiej socjologii, a Michał Siedlecki ochrony przyrody i gospodarowania zasobami morskimi. Rudolf Weigl, badacz chorób zakaźnych, odnosił sukcesy w ramach epidemiologii. Polski antropolog, pracujący poza granicami kraju, Bronisław Malinowski, osiągnął sukcesy w badaniu kultur ludów pierwotnych. Nie mniejsze sukcesy odnosili również: Eugeniusz Romer (geografia, kartografia), Jakub Parnas (chemia lekarska), Stefan Moszczeński (ekonomika rolnictwa), Władysław Jedliński (leśnictwo i gospodarka leśna), Ludwik Hirschfeld (oznaczanie grupy krwi), Witold Zawadowski (nowotwory, diagnostyka i radioterapia), Henryk Czeczott (górnictwo).

Lata dwudzieste to przede wszystkim dominacja poezji, w której pojawiły się dwa nurty: skamandrycki i awangardowy. W pierwszym, skupionym wokół pisma „Skamander”, znaleźli się utalentowani twórcy głoszący pochwałę życia - Jan Lechoń, Julian Tuwim, Antoni Słonimski i Jarosław Iwaszkiewicz. W opozycji do nich pozostawali awangardowi futuryści domagający się zerwania z przeszłością (Anatol Stern, Bruno Jasieński i Aleksander Wat) oraz przedstawiciele awangardy krakowskiej definiującej swój program poetycki słowami: miasto, masa, maszyna (Julian Przyboś, Jalu Kurek).

W powieści polskiej oprócz twórców tradycyjnych i już uznanych (Stefan Żeromski, Władysław Reymont - literacka Nagroda Nobla w 1924 r.) pojawili się przedstawiciele nowych form zwracających uwagę na psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka (Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Maria Kuncewiczowa, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Parandowski, Pola Gojawiczyńska i Zbigniew Uniłowski). Pojawiła się fantastyka (Stefan Grabiński i Bruno Schulz) i katastrofizm (Stanisław Ignacy Witkiewicz - Witkacy).

Dobrze rozwijał się teatr, którego głównymi ośrodkami były: Warszawa, Wilno i Lwów. Teatry cieszyły się uznaniem społeczeństwa. Do najwybitniejszych przedstawicieli sceny polskiej należy zaliczyć: Juliusza Osterwę, Stefana Jaracza, Józefa Węgrzyna, Elżbietę Barszczewską, Mieczysławę Ćwiklińską i Stanisławę Wysocką. Najwybitniejsi reżyserzy tego okresu to: Juliusz Osterwa, Leon Schiller.

W rzeźbie prym wiedli nie tylko w Polsce, ale także w świecie: Xawery Dunikowski i Zbigniew Pronaszko, w malarstwie Julian Fałat, Wojciech Kossak i Jacek Malczewski. Muzykę polską reprezentowali: Karol Szymanowski, Feliks Nowowiejski, Artur Rubinstein i Grażyna Bacewicz. Światową sławę zdobyli wokaliści Jan Kiepura i Ada Sari.

Ważną rolę w upowszechnieniu kultury, w stworzeniu kultury masowej odegrało radio, które od 1936 r. emitowało stały program. W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej było w Polsce ponad 1 mln abonentów radiowych. Weszło ono w skład systemu kulturalno-oświatowego, który podniósł poziom umysłowy społeczeństwa polskiego oraz kształtował wzory postaw obywatelskich i patriotycznych.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.