Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wielonarodowościowy charakter II Rzeczypospolitej

Wielonarodowościowy charakter II Rzeczypospolitej

Polska po odzyskaniu niepodległości zajmowała obszar 388,6 tysięcy kilometrów kwadratowych. W roku 1921 liczba ludności kraju wynosiła ok. 27,2 mln. Polska nie była krajem jednolitym narodowościowo. Skład narodowościowy ludności w Polsce w 1921 roku przedstawiono procentowo w tabelce.

Polacy Ukraińcy Żydzi Białorusini Niemcy inni
69,2 14 7,8 3,9 3,8 1,3

W niektórych regionach (np. na Polesiu, Wołyniu, w Galicji Wschodniej) Polacy stanowili mniejszość.

Odrodzone państwo charakteryzowało się równymi prawami, bez względu na narodowość, wyznanie. Mniejszości narodowe posiadały pełne prawa polityczne. Funkcjonowały liczne ugrupowania polityczne - niemieckie, białoruskie, żydowskie.

Jeszcze w czasie zaborów w niektórych środowiskach wzrastała niechęć do Żydów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sytuacja nie poprawiła się. Żydzi odgrywali ważną rolę zwłaszcza w handlu. Tylko w roku akademickim 1921/22 odsetek młodzieży pochodzenia żydowskiego na wyższych uczelniach wynosił 24%. Polacy domagali się ograniczenia liczby żydowskich studentów, a nawet całkowitego zakazu studiowania. Takie poglądy głosiła młodzież o poglądach narodowych. W II Rzeczpospolitej nie doszło do takich prześladowań jak np. w latach 30. w Niemczech. Polskie władze wspierały m.in. akcję syjonistycznych ugrupowań zmierzające do stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie.

W opinii mniejszości narodowej Rzeczpospolita troszczyła się tylko o Polaków. Ludnośc niepolska czasem podejmowała działalność konspiracyjną wymierzoną w nasz kraj. Tak było w przypadku Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, utworzonej w 1920 r. Miała ona za zadanie prowadzić walkę o niepodległą Ukrainę. Z czasem przekształciła sie w Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Członkowie tej organizacji dokonywali zamachów zbrojnych wymierzonych przeciwko państwu polskiemu. W 1934 r. z ich rąk zginął minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki. Często podpalali polskie budynki.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.