Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Odzyskanie przez Polskę niepodległości

Odzyskanie przez Polskę niepodległości

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem i rozwiązała się 14 XI 1918 r., pod naciskiem większości stronnictw. Ogłosił się on Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Nie był jednak uznawany przez państwa zwycięskiej koalicji, które uznawały paryski Komitet Narodowy Polski kierowany przez Romana Dmowskiego. Wkrótce z funkcji premiera ustąpił Jędrzej Moraczewski, a jego miejsce zajął Ignacy Jan Paderewski.

26 stycznia 1919 r., zgodnie z ordynacją wyborczą, zostały przeprowadzone na terenie ziem byłego Królestwa i terenów b. zaboru austriackiego wybory do Sejmu Ustawodawczego (po przyłączeniu ziem polskich pozostających jeszcze poza granicami polskimi miały nastąpić na tych terenach wybory uzupełniające). Frekwencja (uczestnictwo) była dosyć wysoka. W Królestwie najwięcej głosów padło na Narodową Demokrację (46%). Kolejne ugrupowania to PSL „Wyzwolenie” (22%), PPS (9%). Inaczej było na wymienionych wyżej ziemiach b. zaboru austriackiego, gdzie zwyciężyły: PSL „Piast” (34%), PSL Lewica (20%), PPSD (18%), a endecja zdobyła jedynie 11 % głosów. Sejm Ustawodawczy był zróżnicowany pod względem orientacji politycznych. Najwięcej mandatów poselskich posiadała endecja (36 %), PSL „Wyzwolenie” (15%), PSL „Piast” (12%) i socjaliści (9%). Resztę zdobyli posłowie centrum. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski zbojkotowała wybory. Wybory wykazały, że społeczeństwo polskie jest pod względem sympatii politycznych znacznie zróżnicowane. Istotne jest, że po wyborach rząd I. Paderewskiego został uznany przez państwa Ententy.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.