Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podzielony świat

Podzielony świat

Po wojnie w Europie wytworzył się podział na dwie części - na zachodzie panowała demokracja i funkcjonował wolny rynek. Głównym sprzymierzeńcem demokracji zachodnich były Stany Zjednoczone. Powstał sojusz wojskowy - Pakt Północnoatlantycki (NATO) - i Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). W krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i NRD - państwo niemieckie zależne od ZSRR) rządziły partie komunistyczne. Sojuszem wojskowym państw obozu socjalistycznego był Układ Warszawski, powstała też Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Państwa socjalistyczne odrzucały wolny rynek i demokrację parlamentarną. Pokonane Niemcy zostały podzielone na strefy okupacyjne, z których po kilku latach powstały dwa państwa niemieckie - Republika Federalna Niemiec i Niemiecka Republika Demokratyczna.

Coraz wyraźniejsze sprzeczności między dwoma obozami i dwoma najpotężniejszymi państwami - Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim - doprowadziły do napięć i nie wypowiedzianej wojny ideologicznej, politycznej i gospodarczej - („zimna wojna”). Zimna wojna to okres balansowania na granicy wojny (tym razem istniała groźba użycia broni jądrowej, co mogłoby oznaczać zagładę ludzkości), wyścigu zbrojeń, rywalizacji o rozszerzenie swojej strefy wpływów i agresywnej propagandy obu stron. To stan ciągłego napięcia pomiędzy krajami przeciwstawnych bloków politycznych, kiedy to żadna ze stron nie podejmowała negocjacji, ale też nie decydowała się na wojnę. Niektórzy historycy twierdzą, że zakończyła się ona dopiero z rozpadem ZSRR (1991 r.)

Konflikt pomiędzy komunizmem a światem demokratycznym toczył się również na innych kontynentach, zwłaszcza w Azji.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 1. W III Rzeczypospolitej
 2. Polska w NATO
 3. Zjednoczona Europa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.