Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Świat w XXI wieku

Świat w XXI wieku

Chociaż początek XXI wieku jest czasem niezwykłego rozkwitu nauki i techniki, nasz świat zmaga się z wieloma trudnymi do rozwiązania problemami. Istnieją obszary wielkiej nędzy, w krajach Afryki i Azji tysiące ludzi umierają z głodu. Szerzą się śmiercionośne epidemie. Cały czas pogarsza się stan środowiska naturalnego. Wciąż wybuchają nowe wojny, a ludzie prześladowani z powodu narodowości, religii czy poglądów muszą opuścić ojczyznę i stają się uchodźcami. Organizacja Narodów Zjednoczonych próbuje rozwiązywać międzynarodowe konflikty i interweniować w wypadkach, gdy łamane są prawa człowieka, lecz nie zawsze jest w stanie skutecznie poradzić sobie z tymi problemami. ONZ współpracuje z międzynarodowymi organizacjami wojskowymi (np. NATO) tworząc w ten sposób system zbiorowego bezpieczeństwa, pozwalający szybko reagować na lokalne konflikty.

Coraz więcej państw dysponuje bronią atomową. Rośnie ryzyko konfliktu z zastosowaniem broni masowej zagłady. Zgromadzone na świecie zapasy broni atomowej pozwoliłyby na kilkakrotne zniszczenie Ziemi. Wielkie zagrożenie stanowi też terroryzm. Terroryści, chcąc wymusić określone ustępstwa od rządów państw, atakują przede wszystkim ludność cywilną, np. podkładając bomby czy porywając samoloty. 11 IX 2001 r. członkowie islamskiej organizacji terrorystycznej kierowanej przez Osamę bin Ladena porwali samoloty pasażerskie i rozbili je, uderzając w dwa najwyższe nowojorskie wieżowce i w gmach Pentagonu (amerykańskiego ministerstwa obrony). Społeczność międzynarodowa wydała wojnę terrorystom, jednak wiadomo, że ta walka będzie trudna i długotrwała.

Współcześnie istnieje więcej demokratycznych państw niż kiedykolwiek przedtem w historii. W niektórych demokratycznych państwach (np. Wielka Brytania, Hiszpania, Szwecja) panują, chociaż już nie rządzą (tzn. spełniają funkcje reprezentacyjne) dziedziczni władcy. Jednocześnie w wielu krajach, które określają się jako demokratyczne, działalność polityczna jest zakazana lub ograniczana, prawa człowieka łamane, a władza pozostaje w rękach dyktatorów i totalitarnych partii (np. Kuba, Korea Północna).

Dobrze funkcjonującą demokrację można poznać przede wszystkim po stosunku rządzących do opozycji: partia, która wygrała wybory, nie może pozbawić przegranych wolności słowa, wyznania, prawa do stowarzyszania się czy innych swobód. Większość nie może ograniczać praw mniejszości.

Prawa człowieka są to naturalne uprawnienia człowieka, których nie może go pozbawić żadna władza. Dzieli się je na osobiste (np. prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, wolności wyznania, własności), polityczne (np. prawo do uczestniczenia w życiu publicznym i w wyborach) oraz socjalne i kulturalne (np. prawo do nauki, do ochrony zdrowia).

Po II wojnie światowej prawa te zostały zapisane w kilku międzynarodowych dokumentach (np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - 1948). Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to sąd, który rozpatruje skargi obywateli uważających, że władze ich państwa naruszyły przysługujące im uprawnienia.

W wielu krajach świata prawa człowieka są łamane. W obronie prześladowanych stają międzynarodowe organizacje pozarządowe, np. Amnesty International.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 1. W III Rzeczypospolitej
 2. Polska w NATO
 3. Zjednoczona Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.