Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

W III Rzeczypospolitej

Zjednoczona Europa

Pierwszego „zjednoczenia” Europy dokonało imperium rzymskie, wprowadzając do podbitych krajów język, prawo i obyczaje. W średniowieczu Europę jednoczyła wspólnie wyznawana religia chrześcijańska. Przeprowadzane później próby zjednoczenia szybko kończyły się niepowodzeniem, ale po II wojnie światowej dążenia do integracji odżyły na nowo. Uważano, że zjednoczona Europa będzie mogła skutecznie konkurować z innymi światowymi potęgami.

Początkowo projekt ten obejmował państwa Europy Zachodniej, które doprowadziły najpierw do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a w 1992 r. podpisały w Maastricht traktat powołujący do życia Unię Europejską. Państwa należące do Unii (od maja 2004 r. będzie ich już 25) prowadzą wspólną politykę gospodarczą i zagraniczną. Ich obywatele mogą podróżować bez paszportów do wszystkich krajów Unii oraz osiedlać się w nich i pracować. Zniesiono cła handlowe (opłaty na towary przywożone do kraju lub z niego wywożone) i wprowadzono wspólny pieniądz - euro (2002 r.). Flaga Unii Europejskiej to krąg dwunastu gwiazd na niebieskim tle. W Brukseli ma siedzibę Parlament Europejski oraz Komisja Europejska (nazywana także „rządem” Unii).

Po upadku komunizmu kraje Europy Środkowo-Wschodniej podjęły starania o przyjęcie do Unii Europejskiej. Kandydaci muszą spełnić wiele warunków (np. w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy) i dostosować przepisy własnego prawa do unijnych.

W dniach 7-8 VI 2003 r. odbyło się referendum, podczas którego obywatele wypowiedzieli się za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Większość Polaków popiera przystąpienie Polski do UE uważając, że nasz kraj znajdzie się wtedy w gronie rozwiniętych, zamożnych państw, a Polacy zyskają przywileje obywateli Unii. Przeciwnicy przystąpienia do UE obawiają się, że Polska zostanie zalana towarami wyprodukowanymi za granicą i będzie zmuszona do rezygnacji z suwerenności na rzecz Unii.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Historia
  • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
  • Podstawowa
  • Historia
  • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
  • Podstawowa
  • Historia
  • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.