Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rewolucja „Solidarności”

Jesień Narodów

Wybory czerwcowe w Polsce były pierwszym wyłomem w systemie rządów komunistycznych w bloku państw pozostających pod kontrolą Moskwy. Niebawem za przykładem naszego kraju poszły Węgry, Czechosłowacja i inne państwa socjalistyczne. W listopadzie została otwarta granica między Berlinem wschodnim i zachodnim. Rozbijanie muru berlińskiego miało wymiar symbolu burzenia ładu pojałtańskiego. Jarzmo komunizmu w sposób pokojowy (z wyjątkiem Rumunii, której dyktator Nicolae Ceauºescu został schwytany, osądzony i stracony) zrzuciły wszystkie państwa bloku socjalistycznego. W Czechosłowacji prezydentem został VÁclav Havel - opozycjonista i pisarz. W 1991 r. rozpadł się Związek Radziecki.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 1. W III Rzeczypospolitej
 2. Polska w NATO
 3. Zjednoczona Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.