Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rewolucja „Solidarności”

Stan wojenny

Stan wojenny - instytucja prawa państwowego, której wprowadzenie powoduje zwiększenie uprawnień organów państwowych oraz obowiązków obywatelskich.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terytorium całej Polski władze wprowadziły stan wojenny. Rządy w kraju przejęła WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego), z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele. Aresztowano kilka tysięcy działaczy „Solidarności”. Osadzono ich w obozach dla internowanych i w więzieniach. Na ogół aresztowania przebiegały spokojnie, tylko w nielicznych przypadkach doszło do tragicznych wydarzeń (w kopalni „Wujek” dziewięciu górników poniosło śmierć w wyniku ataku ZOMO).

Po wprowadzeniu stanu wojennego:

- Sejm i rząd kontynuowały działalność,

- wszystkie organizacje społeczne, polityczne i związki zawodowe zostały rozwiązane,

- zamknięto granice państwowe,

- unieruchomiono łączność telefoniczną,

- wprowadzono godzinę policyjną,

- zmilitaryzowano wybrane instytucje i zakłady pracy.

Stan wojenny został zawieszony 1 stycznia 1983 r., a formalnie zniesiony został 22 lipca 1983 r. Utrzymano jednak wiele obostrzeń. Nadal trwały represje wobec działaczy podziemnej „Solidarności”. Punktem kulminacyjnym tych represji było porwanie i zamordowanie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterza „Solidarności”.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku
 1. W III Rzeczypospolitej
 2. Polska w NATO
 3. Zjednoczona Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Od zakończenia II wojny światowej do początku XXI wieku

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.