Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Upadek Cesarstwa Rzymskiego. Podział imperium

Upadek Cesarstwa Rzymskiego. Podział imperium

W III wieku n.e. w Cesarstwie Rzymskim zaszły zmiany, które były powodem podziału imperium na część wschodnią i zachodnią oraz doprowadziły do upadku cesarstwo zachodnie.

Powodem tego były trudności wewnętrzne cesarstwa:

- obciążenie ludności zwiększającymi się podatkami, co było odczuwane przez społeczeństwo jako olbrzymi ciężar; podatki przeznaczano na utrzymanie licznej armii (która broniła rozległego terytorium państwa), dużej liczby urzędników państwowych oraz wspaniałego dworu cesarskiego;

- osłabienie władzy cesarzy: między kandydatami do tronu cesarskiego wybuchały walki, co wywoływało wojny domowe. Cesarze zmieniali się czasami co kilka miesięcy, pozbawiani władzy i życia przez zbuntowanych wodzów armii.

- załamanie gospodarcze państwa, na które złożył się upadek miast, zniszczenia i grabieże spowodowane najazdami plemion barbarzyńskich, straty w ludziach (na skutek wojen i epidemii) oraz kurczenie się rzeszy niewolników.

Do zewnętrznych przyczyn upadku cesarstwa zachodniego należały najazdy i grabieże plemion barbarzyńskich, przeważnie germańskich (mających swoje siedziby na wschód od Renu i na północ od Dunaju). Rzym nie był już w stanie zwiększyć ilości wojsk, by skutecznie bronić się przed nimi.

W 330 r. cesarz Konstantyn Wielki, zagrożony najazdami i walkami wewnętrznymi między wojskami popierającymi swoich wodzów, przeniósł stolicę imperium do starej kolonii greckiej Bizancjum - odtąd zwanej Konstantynopolem. Przesądziło to o losach cesarstwa, które zostało podzielone między dwóch synów cesarza Teodozjusza Wielkiego.

395 rok
Cesarstwo zachodniorzymskie Cesarstwo wschodniorzymskie
stolica: Rzym, chociaż władcy przebywali w Mediolanie lub Rawennie stolica: Konstantynopol
zasięg kultury romańskiej - łacińskiej zasięg kultury greckiej
upadek w 476 roku i powstanie państw założonych przez Germanów: państwa Franków w Galii, państwa Wizygotów i Hiszpanii, państwa Longobardów w Italii przetrwało do XV wieku, jako Cesarstwo Bizantyjskie, zdobyte w 1453 roku przez Turków (nazwa Konstantynopol zmieniona na Stambuł)

Decydującym momentem upadku Rzymu było przybycie do Europy plemion mongolskich - Hunów, którzy atakowali barbarzyńców. Ci szukali schronienia na terytorium państwa rzymskiego. W V wieku Rzym został zdobyty przez plemiona germańskie - najpierw przez Gotów, a następnie splądrowany i zniszczony przez Wandalów.

W 476 roku wódz Germanów pozbawił tronu ostatniego władcę państwa zachodniorzymskiego - Romulusa Augustulusa i odesłał cesarskie insygnia (oznaki władzy) do Konstantynopola, uznając istnienie już tylko cesarstwa wschodniego.

Rok 476 - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. Ta data jest uważana za koniec epoki starożytnej i zarazem początek nowej epoki - średniowiecza.

Na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego zaczęły powstawać państwa barbarzyńskie. Długoletnie wojny zniszczyły kulturę antyczną na tych terenach.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność
 • Podstawowa
 • Historia
 • Starożytność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.