Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wojna obronna Polski w 1939 r.

Wojna obronna Polski w 1939 r.

Hitler od marca 1939 r. przygotowywał napaść na Polskę. 28 kwietnia 1939 r. Niemcy jednostronnie wypowiedziały zawarty z Polską w 1934 r. układ o niestosowaniu przemocy. Celem Hitlera było nie tylko zajęcie ziem, do których Niemcy rościli sobie pretensje, ale całkowite zniszczenie Polski jako państwa i zniszczenie narodu polskiego.

Żądania Hitlera wobec Polski:

- włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy,

- budowa trasy eksterytorialnej (wyłączonej spod władzy polskiej) - drogi i linii kolejowej przez polskie Pomorze, łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi,

- przystąpienie Polski do Paktu Antykominternowskiego wymierzonego przeciw ZSRR.

Stanowisko Polski: Wszystkie żądania Hitlera zostały odrzucone.

Pierwotny plan Hitlera przewidywał zaatakowanie Polski 26 sierpnia 1939 r. Jednak brak poparcia ze strony Włoch oraz podpisanie 25 sierpnia polsko-angielskiego układu o wzajemnej pomocy były przyczynami przesunięcia terminu napaści na Polskę na dzień 1 września 1939 r.

Czy wiesz, że...

Agresja zbrojna została poprzedzona dywersją i prowokacjami (napad na radiostację w Gliwicach). O godz. 4.45 bez wypowiedzenia wojny Niemcy rozpoczęli realizację planu „Fall Weiss” (planu ataku na Polskę, który zakładał wojnę błyskawiczną - „Blitzkrieg”), uderzając z północy, zachodu i południa, wkraczając na Mazowsze, Śląsk, Pomorze, Podhale. Pierwsze strzały padły na Westerplatte, polskiej składnicy wojskowej koło Gdańska.

W ciągu trzech pierwszych dni atak niemiecki doprowadził do przełamania pierwszej polskiej linii obrony. Bitwa graniczna została przez Polskę przegrana. Dywizje polskie zmuszone zostały do odwrotu. Niemcy atakowali z powietrza (bombardując obiekty wojskowe oraz miasta i wsie w głębi kraju), lądu i morza (operacje marynarki wojennej przeciwko polskiej obronie Wybrzeża).

Za oddziałami frontowymi szły oddziały specjalne, które rozstrzeliwały ludność cywilną, a nawet polskich żołnierzy wziętych do niewoli. Do walk na tyłach frontu polskiego włączyła się również piąta kolumna (określenie ciężkiej dywersyjnej działalności mniejszości niemieckiej w Polsce). Mimo sytuacji na froncie wojsko i ludność cywilna stawiały zaciekły opór pancernym zmotoryzowanym jednostkom niemieckim.

3 września wypełniając zobowiązania wobec Polski, Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Nie podjęły jednak żadnych konkretnych działań militarnych, a wojna została nazwana „dziwną” lub „śmieszną” wojną.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.