Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Okupacja niemiecka i ruch oporu w Europie

Okupacja niemiecka i ruch oporu w Europie

W latach 1939-1941 pod panowaniem Niemców i ich sojuszników znalazła się większość Europy. Tam, gdzie dotarła armia niemiecka,

zorganizowano system okupacyjny (wyjątek stanowiły państwa: Francja, Chorwacja, Dania).

Okupanci podporządkowali sobie gospodarkę, walczyli z ruchem oporu, ale nie niszczyli miejscowej administracji (część władzy pozostawiali, kontrolując jej działalność), życia społecznego i kultury - działało szkolnictwo wszystkich szczebli, instytucje kulturalne, ukazywała się cenzurowana prasa. Przyjmowali oferty współpracy (kolaboracji).

Systemy okupacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej zdecydowanie odbiegały od modelu zachodnioeuropejskiego. Niemcy nie czuli się tu zobowiązani do przestrzegania jakichkolwiek norm. Wprowadzono terror, zasadę odpowiedzialności zbiorowej, grabież majątku publicznego i prywatnego. Ludność zmuszono do niewolniczej pracy.

Zróżnicowanie polityki okupacyjnej w poszczególnych regionach Europy nie dotyczyło dwóch narodowości - Żydów i Romów. Na całym kontynencie stali się oni celem zaplanowanego i systematycznie prowadzonego ludobójstwa - Holocaustu (z gr. holokauston - całopalenie).

W większości okupowanych przez Niemców krajach działał ruch oporu (związany z emigracyjnymi ośrodkami), stosując różne formy oporu:

- upowszechniano idee oporu przeciw okupantom,

- występowano przeciw kolaboracji,

- zbierano i przekazywano aliantom rozmaite informacje,

- podejmowano akcje dywersyjne i sabotażowe,

- organizowano oddziały partyzanckie (tam gdzie pozwalały na to warunki).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.