Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Okupacja niemiecka i ruch oporu w Europie

Okupacja niemiecka i ruch oporu w Europie

W latach 1939-1941 pod panowaniem Niemców i ich sojuszników znalazła się większość Europy. Tam, gdzie dotarła armia niemiecka,

zorganizowano system okupacyjny (wyjątek stanowiły państwa: Francja, Chorwacja, Dania).

Okupanci podporządkowali sobie gospodarkę, walczyli z ruchem oporu, ale nie niszczyli miejscowej administracji (część władzy pozostawiali, kontrolując jej działalność), życia społecznego i kultury - działało szkolnictwo wszystkich szczebli, instytucje kulturalne, ukazywała się cenzurowana prasa. Przyjmowali oferty współpracy (kolaboracji).

Systemy okupacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej zdecydowanie odbiegały od modelu zachodnioeuropejskiego. Niemcy nie czuli się tu zobowiązani do przestrzegania jakichkolwiek norm. Wprowadzono terror, zasadę odpowiedzialności zbiorowej, grabież majątku publicznego i prywatnego. Ludność zmuszono do niewolniczej pracy.

Zróżnicowanie polityki okupacyjnej w poszczególnych regionach Europy nie dotyczyło dwóch narodowości - Żydów i Romów. Na całym kontynencie stali się oni celem zaplanowanego i systematycznie prowadzonego ludobójstwa - Holocaustu (z gr. holokauston - całopalenie).

W większości okupowanych przez Niemców krajach działał ruch oporu (związany z emigracyjnymi ośrodkami), stosując różne formy oporu:

- upowszechniano idee oporu przeciw okupantom,

- występowano przeciw kolaboracji,

- zbierano i przekazywano aliantom rozmaite informacje,

- podejmowano akcje dywersyjne i sabotażowe,

- organizowano oddziały partyzanckie (tam gdzie pozwalały na to warunki).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.