Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wojna obronna Polski w 1939 r.

Agresja radziecka na Polskę

23 sierpnia 1939 r. podpisano w Moskwie tajny układ Ribbentrop - Mołotow, w którym ustalono strefy wpływów w Europie Środkowej Niemiec i Związku Radzieckiego: „W razie przeobrażeń terytorialnych i politycznych w okręgach należących do państwa polskiego, strefy wpływu Niemiec i ZSRR zostaną rozgraniczone w przybliżeniu wzdłuż linii rzek: Narew, Wisła, San”.

17 września 1939 r. o godz. trzeciej rano, ambasador Polski w Moskwie, Wacław Grzybowski, otrzymał od przedstawiciela rządu ZSRR notę stwierdzającą, że państwo polskie przestało istnieć, a rząd ZSRR polecił Armii Czerwonej, aby przekroczyła granicę i wzięła pod opiekę ludność Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Ambasador Grzybowski odmówił przyjęcia noty.

Celem operacji radzieckiej było szybkie opanowanie wschodnich województw Polski po linię Narwi, Wisły, Sanu. Była to agresja bez wypowiedzenia wojny, wbrew międzynarodowym i dwustronnym układom (pakt o nieagresji z 1932 r.). Przeciwko Armii Czerwonej stanęły do walk jedynie oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP). Trzystutysięczne siły wojskowe, znajdujące się na obszarze wschodniej Polski, nie otrzymały jednoznacznych rozkazów, co wynikało z niezdecydowanej postawy Naczelnego Dowództwa i Rządu RP.

17 września 1939 r. Naczelny Wódz wydał dyrektywę generalną, która między innymi nakazywała walkę tylko w przypadku ataku ze strony Armii Czerwonej. Ze strony radzieckiej zdarzały się przypadki rozstrzeliwania wziętych do niewoli oficerów i żołnierzy oraz represje wobec ludności cywilnej.

Główne punkty oporu Polaków na froncie wschodnim:

W trakcie tych walk w okolicy Stanisławowa i Kołomyi Armia Czerwona zagroziła kwaterze Naczelnego Wodza, co przyczyniło się do podjęcia dramatycznej decyzji o przejściu Naczelnego Dowództwa i Rządu RP na terytorium neutralnej Rumunii - 17 września 1939 r. Uchodząc za granicę naczelne władze sądziły, że możliwe będzie kierowanie walką spoza granic kraju. Władze rumuńskie internowały (umieściły w odosobnionych miejscach) wszystkich członków rządu i dowództwa, nie zezwalając na żadną działalność.

Oddziały polskie, wykorzystując wcześniejszy rozkaz Naczelnego Wodza, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, zaczęły przekraczać granicę Rumunii i Węgier, chcąc przedostać się do Francji, aby przy jej boku kontynuować dalszą walką z hitlerowskimi Niemcami.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.