Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Powstanie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej

Powstanie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej

Z chwilą napaści Niemiec na ZSRR, Wielka Brytania zobowiązała się do udzielenia Związkowi Radzieckiemu wszelkiej pomocy.

Kongres USA już w marcu 1941 r. ustawą Lend-Lease Act zobowiązał rząd do udzielenia pomocy państwom, których działania wojenne miały znaczenie dla obrony Stanów Zjednoczonych.

W lipcu 1941 Wielka Brytania i ZSRR podpisały układ o wzajemnych zobowiązaniach w toczącej się wojnie.

Wielka koalicja antyhitlerowska

Powstała koalicja, czyli związek państw sprzymierzonych przeciwko faszyzmowi.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Powstanie wielkiej koalicji antyhitlerowskiej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.