Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zakończenie wojny

Zakończenie wojny

Konferencje międzynarodowe

TEHERAN
28 listopada - 1 grudnia 1943 r.
(Stalin, Roosevelt, Churchill)
Ustalenia
Nawiązanie ścisłej współpracy Naczelnego Dowództwa Sił Ekspedycyjnych i Naczelnego Dowództwa Radzieckich Sił Zbrojnych w celu przeprowadzenia operacji wojskowych w Europie.
Sprawa Niemiec: Sprawa Polski:
 • wstępne ustalenia w sprawie Niemiec w powojennej Europie,
 • utworzenie drugiego frontu na Zachodzie (operacja pod kryptonimem „Overlord”),
 • potwierdzenie żądania bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy,
 • poddanie całego terytorium Niemiec okupacji państw sprzymierzonych,
 • uikaranie po wojnie zbrodniarzy wojennych.
 • granica między Polską a ZSRR oparta na linii Curzona,
 • przesunięcie kosztem Niemiec zachodniej granicy Polski (do linii Odry),
 • zgoda aliantów zachodnich na pozostawienie Polski w radzieckiej strefie wpływów,
 • Polska państwem o ustroju parlamentarno-demokratycznym.
JAŁTA
4-11 lutego 1945 r.
(obok szefów rządów: Roosevelta, Stalina i Churchilla wzięli w niej udział ministrowie spraw zagranicznych i szefowie sztabów)
Ustalenia
Sprawa Niemiec: Sprawa Polski:
 • okupacja Niemiec przez mocarstwa oraz Francję (strefy); utworzenie Sojuszniczej Rady Kontroli,
 • ukaranie zbrodniarzy wojennych,
 • likwidacja partii hitlerowskiej,
 • demilitaryzacja,
 • Niemcy zapłacą odszkodowania w naturze za dokonane zniszczenia.
 • ustalenie wschodniej granicy Polski biegnącej wzdłuż linii Curzona z odchyleniem od 5 do 8 km na korzyść Polski,
 • Polska powinna uzyskać znaczy przyrost terytorialny na północy i zachodzie,
 • utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, opartego na szerszej podstawie społecznej,
 • w wolnych wyborach okreslony zostanie ustrój odrodzonego państwa.
POCZDAM
17 lipca - 2 sierpnia 1945 r.
(Stalin, Truman, Churchill, następnie Attlee)
Ustalenia
Podpisano układ, który regulował kształt terytorialny i polityczny powojennej Europy.
Sprawa Niemiec: Sprawa Polski:
 • podzielenie Niemiec na 4 strefy okupacyjne: brytyjską, amerykańską, francuską, radziecką,
 • podzielenie Berlina na 4 sektory okupacyjne,
 • władze okupacyjne miały dopilnować demilitaryzacji (rozbrojenie), denazyfikacji (likwidacja władz i partii hitlerowskiej), demokratyzacji (zniesienie ustawodawstwa narodowosocjalistycznego) i dekartelizacji (likwidacja porozumień monopolistycznych przemysłu niemieckiego),
 • zbrodniarze wojenni mieli odpowiadać przed specjalnym Trybunałem Międzynarodowym,
 • obowiązek odszkodowań wojennych za spowodowane zniszczenia.
 • podjęto decyzję o granicy zachodniej Polski. Tereny na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, Warmia, Mazury oraz obszar byłego Wolnego Miasta Gdańska miały zostać przekazane Polsce,
 • podjęto decyzję o wysiedleniu z Polski Niemców,
 • formalne zatwierdzenie zachodnich granic Polski miało nastąpić na konferencji pokojowej.

Nowe środki walki w II wojnie światowej

II wojna światowa przyniosła zastosowanie nowych doktryn wojennych (atak błyskawiczny), rodzajów wojsk i uzbrojenia. Wzrosła rola zgrupowań pancernych, których duża siła ognia pozwalała na przebicie linii obrony nieprzyjaciela, wtargnięcie na jego tyły i dezorganizację obrony. Dywizję pancerną tworzyło zazwyczaj 300 czołgów, rozwijających szybkość do 45 km/godz. uzbrojonych w działa kalibru 75-120 mm oraz ok. 3 tys. pojazdów do przewozu ok. 15 tys. ludzi, amunicji, sprzętu. Nastąpił gwałtowny rozwój lotnictwa bombowego i myśliwskiego. Samoloty bombowe o szybkości do 450 km/godz. zawierały ładunek bomb do 10 ton. Samoloty myśliwskie, o szybkości do 750 km/godz., opancerzone, uzbrojone w kilka działek służyły do ochrony własnych bombowców i do zwalczania nalotów nieprzyjacielskich. Zupełnie nową formacją były wojska spadochronowe, które zrzucane na tyły przeciwnika zajmowały strategiczne punkty, dezorganizowały obronę oraz przygotowywały teren do natarcia większych sił.

W okresie wojny nastąpiły pierwsze próby zastosowania broni rakietowej (pociski V1 i V2 stosowane przez Niemców). Bomba atomowa była bronią całkowicie nową, użytą po raz pierwszy. Jej działanie nie ograniczało się do zniszczenia armii przeciwnika, lecz zagrażało życiu całej ludzkości.

Bilans II wojny światowej

- II wojna światowa trwała 5 lat i 8 miesięcy, a z działaniami na Dalekim Wschodzie - 6 lat i 2 miesiące,

- bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w niej było 80% ówczesnej ludności świata,

- w wojnie wzięło udział 61 państw,

- do wojska zmobilizowano ok. 110 mln ludzi, 55 mln poległo lub zostało zamordowanych, 35 mln odniosło rany,

- straty materialne wyniosły ok. 260 mld dolarów,

- straty moralne ludzkości są nie do oszacowania.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.