Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Atak Niemiec na ZSRR

Atak Niemiec na ZSRR

Rok 1941

Walki na Bałkanach, w Jugosławii i Grecji, uniemożliwiły Hitlerowi przeprowadzenie ataku na ZSRR w maju 1941 r., zgodnie z pierwotnym planem pod kryptonimem „Barbarossa”. Stalin do końca wierzył w trwałość paktu z III Rzeszą, bowiem do ostatnich godzin pokoju trwały dostawy radzieckich surowców do Niemiec. 22 czerwca 1941 r. wojska niemieckie rozpoczęły realizację planu „Barbarossa”. Armie niemieckie, wspomagane przez dywizje włoskie, słowackie, fińskie, węgierskie, rumuńskie i jedną hiszpańską, uderzyły na całym liczącym 2700 km froncie, od Norwegii do Morza Czarnego. Luftwaffe bombardowała radzieckie lotniska, dworce i miasta.

Nacierające wojska niemieckie zorganizowane były w trzy grupy armii:
Północ Centrum Południe
Zajęcie krajów bałtyckich i Leningradu Zdobycie Moskwy Zajęcie Ukrainy z Kijowem - żyznych terenów rolniczych

Związek Radziecki nie był przygotowany do wojny. Mimo oporu wojsk radzieckich armie hitlerowskie odnosiły sukcesy. W ciągu kilku miesięcy Niemcy zajęli Ukrainę i republiki nadbałtyckie. 29 sierpnia rozpoczęła się trwająca 900 dni blokada Leningradu, 2 października bitwa o Moskwę. Próby jej zdobycia nie powiodły się i z początkiem grudnia armia radziecka przeszła do kontrnatarcia, w wyniku którego na froncie środkowym Niemców odrzucono na odległość od 150 do 250 km. Sprzymierzeńcem Rosjan był mróz i śnieg, który sparaliżował ruchy jednostek niemieckich. Bitwa o Moskwę w grudniu 1941 r. udowodniła, że skończył się okres wojen błyskawicznych, a armię hitlerowską można pokonać. Natarcie niemieckie z zimy 1941-1942 zostało zatrzymane.

Lata 1942-1943

Po licznych niepowodzeniach na froncie wschodnim Niemcy postanowiły zmienić plany strategiczne i zniszczyć najważniejsze centra gospodarcze ZSRR - Zagłębie Donieckie i pola naftowe na Zakaukaziu. W lipcu ostatecznie opanowano Krym. Wojska niemieckie dotarły do Woroneża, a następnie został utworzony front stalingradzki. Rozpoczęły się walki o zdobycie Stalingradu. Po dwumiesięcznych szturmach miasto legło w gruzach. 11 listopada 1942 r. siły radzieckie skoncentrowane w okolicach Stalingradu przeszły do przeciwnatarcia. Okrążono 6 Armię niemiecką, którą dowodził feldmarszałek Friedrich von Paulus. Idące z pomocą oddziały niemieckie zostały przez Rosjan zatrzymane.

W obliczu braku zaopatrzenia, żywności (porcja dzienna - 25 dkg koniny z kością), mrozów, ran 2 lutego 1943 r. 6 Armia wraz z dowódcą skapitulowała i dostała się do niewoli.

Klęskę Niemców pod Stalingradem uważa się za moment zwrotny w dziejach II wojny światowej. Niemcy poniosły klęskę na ważnym froncie, gdzie zaangażowały większość swych sił.

Po klęsce stalingradzkiej, do lata 1943 r., Niemcy koncentrowali swoje siły pancerne w rejonie Kurska w celu uderzenia na tyły Armii Czerwonej i otwarcia drogi na Moskwę. Operacja pod kryptonimem „Cytadela” była ostatnią próbą utrzymania strategicznej inicjatywy niemieckiej na Wschodzie.

Wielka ofensywa niemiecka na „Łuku Kurskim” rozpoczęła się 5 lipca 1943 r. i została po kilku dniach powstrzymana przez armię radzie cką, która przeszła do kontruderzenia. Doszło do największej bitwy pancernej II wojny światowej pod Prochorowką, gdzie Niemcy ponieśli dotkliwe straty (zniszczenie 1500 czołgów i 1000 dział pancernych). Było to początkiem ofensywy radzieckiej na całym froncie od Wielkich Łuków po Morze Azowskie.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa
 • Podstawowa
 • Historia
 • II wojna światowa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.