Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Staff, Leopold (1878-1957)

Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 roku we Lwowie. Na Uniwersytecie Lwowskim studiował prawo, filozofię i romanistykę. Czynnie działał w Kółku Literackim i w redagowaniu studenckiego pisma „Młodość”. W tym okresie zetknął się ze współczesną literaturą europejską, szczególnie silne wrażenie wywarły na nim pisma F. Nietzschego. Dużą rolę w jego edukacji odegrały liczne podróże zagraniczne, m.in. roczny pobyt w Paryżu i wielokrotne wyjazdy do Włoch. W 1915 roku wyjechał w głąb Rosji i osiedlił się w Charkowie. W 1918 roku wrócił do Warszawy. W 1927 został odznaczony Państwową Nagrodą Literacką, a w 1939 uzyskał doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Lata wojny, aż do upadku powstania warszawskiego, spędził w Warszawie. Po upadku powstania znalazł się w obozie przejściowym w Pruszkowie, potem przebywał w Krakowie, a w 1949 roku powrócił do Warszawy. Zmarł 31 maja 1957 roku w Skarżysku-Kamiennej.

Debiutancki tom Leopolda Staffa Sny o potędze (1901) jest głęboko zakorzeniony w modernizmie, ale poeta zdecydowanie odrzucił młodopolskie uczucia znużenia, niemożności, melancholii i rozczarowania. Tworzył postacie silnych i dumnych ludzi (echa filozofii Nietzschego). W swojej filozofii życiowej poeta często odwoływał się do myślicieli antyku, św. Franciszka z Asyżu, pisarzy renesansu, dla których człowiek stanowił centrum światopoglądu i zainteresowań. Współczucie, miłość, tęsknota, cierpienie, radość życia, piękno świata i człowiek to główne tematy tej poezji. Jego twórczość liryczna - niezwykle piękna, komunikatywna, klasyczna, połączyła horacjańską radość i humanistyczną pełnię życia z umiłowaniem ładu i harmonii. Najważniejsze zbiory poetyckie L. Staffa to: Sny o potędze (1901), Dzień duszy (1903), Ptakom niebieskim (1905), Gałąź kwitnąca (1908), Uśmiechy godzin (1910), Wysokie drzewa (1932), Wiklina (1954). W jego dorobku znajdują się także przekłady twórców starożytnych (Epikura, Heraklita), średniowieczne Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego, dzieła Fryderyka Nietzschego, nowele Tomasza Manna.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.