Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Liczebniki - Numeralien

Liczebniki - Numeralien

Liczebniki główne - Kardinalzahlen

Liczebniki główne odpowiadają na pytanie wie viel - ile.

0 die Null

1 eins

2 zwei

3 drei

4 vier

5 fÜnf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn

11 elf

12 zwÖlf

Od 13 do 19 dodajemy do liczebnika jednostkowego -zehn. Zwrócić należy uwagę na podkreślone wyjątki.

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fÜnfzehn

16 sechzehn (brak -s)

17 siebzehn (brak -en)

18 achtzehn

19 neunzehn

Tworząc liczebniki oznaczające dziesiątki dodajemy do liczebników jednostkowych-zig, wyjątek stanowią liczebniki tworzone nieregularnie zwanzig, dreißig, sechzig, siebzig. Zwrócić należy uwagę na podkreślone wyjątki.

20 zwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fÜnfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

Liczebniki od 21 do 99 tworzymy podając najpierw liczebnik jednostkowy, a później liczebnik oznaczający dziesiątki. Między obiema częściami stoi -und-.

21 einundzwanzig

99 neunundneunzig

Wyższe liczebniki:

100 hundert

1000 tausend

1 000 000 eine Million

1 000 000 000 eine Milliarde

Liczebniki piszemy jednym wyrazem

23 456 dreiundzwanzigtausendvierhundertsechsundfÜnfzig

Liczebniki porządkowe - Ordinalzahlen

Liczebniki porządkowe tworzymy dodając do liczebnika głównego końcówkę -te dla liczebników od 1 do 19 lub końcówkę -ste dla liczebników powyżej 19. Zwrócić należy uwagę na podkreślone wyjątki.

Przed liczebnikiem porządkowym powinien zawsze stać rodzajnik określony rodzaju, w którym występuje określany liczebnikiem porządkowym rzeczownik. Liczebnik porządkowy odmienia się tak jak przymiotnik po rodzajniku określonym.

der zweite Mann

die vierte Frau

das vierte Kind

Po liczebniku porządkowym zapisanym liczbą stawiamy kropkę.

1. der, die, das erste

2. der, die, das zweite

3. der, die, das dritte

4. der, die, das vierte

5. der, die, das fÜnfte

6. der, die, das sechste

7. der, die, das siebte

8. der, die, das achte

9. der, die, das neunte

10. der, die, das zehnte

11. der, die, das elfte

12. der, die, das zwÖlfte

20. der, die, das zwanzigste

21. der, die, das einundzwanzigste

22. der, die, das zweiundzwanzigste

Liczebniki porządkowe po dodaniu im końcówki -l występują jako mianownik ułamka zwykłego. Pisane są wtedy dużą literą.

jedna trzecia: ein Drittel

jedna czwarta: ein Viertel

dwie piąte: zwei FÜnftel

trzy dwudzieste: drei Zwanzigstel

UWAGA!

jedna druga: ein halb

cztery drugie: viereinhalb

jeden i jedna druga: ein(und)einhalb

trzy i jedna druga: drei(und)einhalb

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Liczebniki - Numeralien

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.