Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Strona bierna (Vorgangspassiv) czasownika w czasach Präsens, Präteritum, Perfekt

Przy zamianie zdania w stronie czynnej na zdanie w stronie biernej

Podmiot zdania w stronie czynnej staje się dopełnieniem w celowniku z przyimkiem von, lub rzadziej dla rzeczy, przedmiotów lub pośredników dopełnieniem w bierniku z przyimkiem durch.

Aktiv: Der Mann liest die Zeitung. (Mężczyzna czyta gazetę)

Passiv: Die Zeitung wird von dem Mann gelesen.

(Gazeta jest czytana przez mężczyznę)

Dopełnienie w bierniku ze zdania w stronie czynnej staje się podmiotem zdania w stronie biernej.

Aktiv: Der Mann liest die Zeitung.

Passiv: Die Zeitung wird von dem Mann gelesen.

Jeśli w zdaniu w stronie czynnej brak jest dopełnienia w bierniku, wtedy zdanie w stronie biernej zaczyna się od słowa es, lub okolicznika, jeśli taki w zdaniu występuje.

Aktiv: Er spricht heute viel.

Passiv: Es wird von ihm heute viel gesprochen.

lub: Heute wird von ihm viel gesprochen.

(heute - dzisiaj - jest okolicznikiem czasu)

Jeżeli w stronie czynnej wystąpi nieosobowy podmiot wykonujący czynność wyrażony zaimkiem man (się), wtedy w stronie biernej brak jest dopełnienia w celowniku z von. (Skoro podmiot wykonujący czynność jest nieokreślony, nie możemy powiedzieć, przez kogo wykonywana jest ta czynność.) Podmiot nieosobowy man nie może pojawić się w zdaniu w stronie biernej.

Aktiv: Man arbeitet hier. Tutaj się pracuje.

Passiv: Es wird hier gearbeitet lub Hier wird gearbeitet.

Aktiv: Man tanzte lange. Długo tańczono.

Passiv: Es wurde lange getanzt lub Lange wurde getanzt.

Czasy w stronie biernej (3. osoba liczby pojedynczej)

Präsens: wird + Partizip II

Aktiv: Der Vater kauft ein Auto. (Ojciec kupuje samochód)

Passiv: Ein Auto wird von dem Vater gekauft.

(Samochód jest kupowany przez ojca)

Präteritum: wurde + Partizip II

Aktiv: Der Vater kaufte ein Auto. (Ojciec kupował samochód)

Passiv: Ein Auto wurde von dem Vater gekauft.

(Samochód był kupowany przez ojca)

Perfekt: ist + Partizip II + worden

Aktiv: Der Vater hat ein Auto gekauft. (Ojciec kupował samochód)

Passiv: Ein Auto ist von dem Vater gekauft worden.

(Samochód był kupowany przez ojca)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.