Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczownik - das Substantiv

Rzeczowniki złożone

W języku niemieckim mamy do czynienia z bardzo licznymi rzeczownikami złożonymi. Powstają one na skutek połączenia rzeczownika z inną częścią mowy, np.:

- z innym rzeczownikiem, np. die Jugend (młodzież) + die Herberge (schronisko) = die Jugendherberge (schronisko młodzieżowe)

- z czasownikiem, np. essen (jeść) + das Zimmer (pokój) = das Esszimmer (jadalnia)

- z przymiotnikiem, np. dumm (głupi) + der Kopf (głowa) = der Dummkopf (głupiec)

Należy pamiętać:

1. Rzeczownik złożony ma tan sam rodzaj, co ostatni rzeczownik w złożeniu.

die Bahn (kolej) + der Hof (dwór, dworzec) = der Bahnhof (dworzec kolejowy)

2. Podstawowe znaczenie złożonego rzeczownika nosi ostatni człon złożenia.

die Blume (kwiat) + der Topf (garnek) = der Blumentopf (garnek na kwiaty czyli donica)

ale:

die Topfblume (kwiat doniczkowy)

Tłumacząc rzeczownik złożony należy zacząć od przetłumaczenia ostatniego członu.

3. Wymawiając rzeczownik złożony akcentujemy jego część określającą właściwy rzeczownik. Jest to pierwszy człon złożenia.

der Bahnhof

der Blumentopf

die Topfblume

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rzeczownik - das Substantiv

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.