Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczownik - das Substantiv

Odmiana rzeczownika przez przypadki

W języku niemieckim istnieją cztery przypadki:

1. Nominativ (mianownik) odpowiada na pytania wer, was (kto, co)

2. Genitiv (dopełniacz) odpowiada na pytanie wessen (czyj)

3. Dativ (celownik) odpowiada na pytanie wem (komu, czemu)

4. Akkusativ (biernik) odpowiada na pytania wen, was (kogo, co)

Wyróżniamy trzy typy deklinacji rzeczownika:

⇒ Deklinacja słaba

Według tej deklinacji odmienia się większość rzeczowników rodzaju żeńskiego i niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego. Rzeczowniki te otrzymują w liczbie mnogiej końcówkę -n lub -en we wszystkich przypadkach liczby mnogiej. Rzeczowniki rodzaju męskiego należące do tej deklinacji otrzymują tę końcówkę również w dopełniaczu, celowniku i bierniku liczby pojedynczej.

l. poj. l. mn.
Nominativ die Arbeit die Arbeiten
Genitiv der Arbeit der Arbeiten
Dativ der Arbeit den Arbeiten
Akkusativ die Arbeit die Arbeiten
l. poj. l. mn.
Nominativ der Junge die Jungen
Genitiv des Jungen der Jungen
Dativ dem Jungen den Jungen
Akkusativ den Jungen die Jungen

PODOBNIE:

der Kollege, der Kunde, der LÖwe, der Held, der Hase, der Prinz, der Mensch, der FÜrst, der Pole, der Zeuge

⇒ Deklinacja mocna

Według tej deklinacji odmienia się większość rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego oraz grupa rzeczowników - głównie jednosylabowych - rodzaju żeńskiego. Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego należące do tej deklinacji otrzymują w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę -s lub -es. W liczbie mnogiej rzeczowniki wszystkich rodzajów mogą otrzymać następujące końcówki: -e, -er, -s, lub nie mają końcówki. Częstym zjawiskiem jest przegłos w liczbie mnogiej.

l. poj. l. mn.
Nominativ der Wald die Wälder
Genitiv des Waldes der Wälder
Dativ dem Wald den Wäldern
Akkusativ den Wald die Wälder
l. poj. l. mn.
Nominativ die Stadt die Städte
Genitiv der Stadt der Städte
Dativ der Stadt den Städten
Akkusativ die Stadt die Städte

Rzeczowniki, które liczby mnogiej nie tworzą za pomocą końcówki -s, w celowniku liczby mnogiej otrzymują dodatkowo końcówkę -n.

⇒ Odmiana rzeczowników zakończonych w liczbie mnogiej na -s

l. poj. l. mn.
Nominativ das Auto die Autos
Genitiv des Autos der Autos
Dativ dem Auto den Autos
Akkusativ das Auto die Autos

⇒ Deklinacja mieszana

Według tej deklinacji odmieniają się rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego, które w dopełniaczu liczby pojedynczej dostają końcówkę -s lub -es (cecha deklinacji mocnej), a liczbę mnogą tworzą za pomocą końcówki -n lub -en (cecha deklinacji słabej).

l. poj. l. mn.
Nominativ der Staat die Staaten
Genitiv des Staates der Staaten
Dativ dem Staat den Staaten
Akkusativ den Staat die Staaten

Istnieje grupa rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na -e, które w dopełniaczu liczby pojedynczej otrzymują końcówkę -ns, a w celowniku i bierniku -en, np. der Gedanke, der Name, der Glaube.

Nominativ der Gedanke die Gedanken
Genitiv des Gedankens der Gedanken
Dativ dem Gedanken den Gedanken
Akkusativ den Gedanken die Gedanken

Rzeczownik rodzaju nijakiego das Herz - serce odmienia się w następujący sposób:

Nominativ das Herz die Herzen
Genitiv des herzens der Herzen
Dativ dem Herzen den Herzen
Akkusativ den Herz die Herzen

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rzeczownik - das Substantiv

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.