Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Strona bierna (Vorgangspassiv) czasownika w czasach Präsens, Präteritum, Perfekt z czasownikami modalnymi

Präsens: odmieniony czasownik modalny w czasie Präsens, np. soll + Partizip II + werden

Aktiv: Anna soll das Buch lesen. (Anna powinna czytać książkę)

Passiv: Das Buch soll von Anna gelesen werden.

(Książka powinna być czytana przez Annę)

Präteritum: odmieniony czasownik modalny w czasie Präteritum, np. sollte + Partizip II + werden

Aktiv: Anna sollte das Buch lesen. (Anna powinna była czytać książkę)

Passiv: Das Buch sollte von Anna gelesen werden.

(Książka powinna była być czytana przez Annę)

Perfekt: odmieniony czasownik posiłkowy haben, np. hat + Partizip II + werden + bezokolicznik danego czasownika modalnego, np. sollen

Aktiv: Anna hat das Buch lesen sollen. (Anna powinna była czytać książkę)

Passiv: Das Buch hat von Anna gelesen werden sollen.

(Książka powinna była być czytana przez Annę)

Rozszerzenie

⇒ Strona bierna (Vorgangspassiv) czasownika w czasach Futur I i Plusquamperfekt oraz w czasach Futur I, Plusquamperfekt i Perfekt z czasownikiem modalnym

Plusquamperfekt: odmieniony w czasie Präteritum czasownik posiłkowy sein, np. war + Partizip II + worden

Aktiv: Der Vater hatte ein Auto gekauft. (Ojciec kupował samochód)

Passiv: Ein Auto war von dem Vater gekauft worden.

(Samochód był kupowany przez ojca)

Futur I: odmieniony czasownik posiłkowy werden, np. wird + Partizip II + werden

Aktiv: Der Vater wird ein Auto kaufen. (Ojciec będzie kupował samochód)

Passiv: Ein Auto wird von dem Vater gekauft werden.

(Samochód będzie kupowany przez ojca)

⇒ z czasownikami modalnymi (3. os. l. poj.)

Plusquamperfekt: hatte + Partizip II + werden + sollen

Aktiv: Anna hatte das Buch lesen sollen. (Anna powinna była czytać książkę)

Passiv: Das Buch hatte von Anna gelesen werden sollen.

(Książka powinna była być czytana przez Annę)

Futur I: wird + Partizip II + werden + mÜssen

Aktiv: Anna wird das Buch lesen mÜssen. (Anna będzie musiała czytać książkę)

Passiv: Das Buch wird von Anna gelesen werden mÜssen.

(Książka będzie musiała zostać przeczytana przez Annę)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.