Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Strona bierna (Vorgangspassiv) czasownika w czasach Präsens, Präteritum, Perfekt z czasownikami modalnymi

Präsens: odmieniony czasownik modalny w czasie Präsens, np. soll + Partizip II + werden

Aktiv: Anna soll das Buch lesen. (Anna powinna czytać książkę)

Passiv: Das Buch soll von Anna gelesen werden.

(Książka powinna być czytana przez Annę)

Präteritum: odmieniony czasownik modalny w czasie Präteritum, np. sollte + Partizip II + werden

Aktiv: Anna sollte das Buch lesen. (Anna powinna była czytać książkę)

Passiv: Das Buch sollte von Anna gelesen werden.

(Książka powinna była być czytana przez Annę)

Perfekt: odmieniony czasownik posiłkowy haben, np. hat + Partizip II + werden + bezokolicznik danego czasownika modalnego, np. sollen

Aktiv: Anna hat das Buch lesen sollen. (Anna powinna była czytać książkę)

Passiv: Das Buch hat von Anna gelesen werden sollen.

(Książka powinna była być czytana przez Annę)

Rozszerzenie

⇒ Strona bierna (Vorgangspassiv) czasownika w czasach Futur I i Plusquamperfekt oraz w czasach Futur I, Plusquamperfekt i Perfekt z czasownikiem modalnym

Plusquamperfekt: odmieniony w czasie Präteritum czasownik posiłkowy sein, np. war + Partizip II + worden

Aktiv: Der Vater hatte ein Auto gekauft. (Ojciec kupował samochód)

Passiv: Ein Auto war von dem Vater gekauft worden.

(Samochód był kupowany przez ojca)

Futur I: odmieniony czasownik posiłkowy werden, np. wird + Partizip II + werden

Aktiv: Der Vater wird ein Auto kaufen. (Ojciec będzie kupował samochód)

Passiv: Ein Auto wird von dem Vater gekauft werden.

(Samochód będzie kupowany przez ojca)

⇒ z czasownikami modalnymi (3. os. l. poj.)

Plusquamperfekt: hatte + Partizip II + werden + sollen

Aktiv: Anna hatte das Buch lesen sollen. (Anna powinna była czytać książkę)

Passiv: Das Buch hatte von Anna gelesen werden sollen.

(Książka powinna była być czytana przez Annę)

Futur I: wird + Partizip II + werden + mÜssen

Aktiv: Anna wird das Buch lesen mÜssen. (Anna będzie musiała czytać książkę)

Passiv: Das Buch wird von Anna gelesen werden mÜssen.

(Książka będzie musiała zostać przeczytana przez Annę)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.