Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczownik - das Substantiv

Rozszerzenie

Rekcja rzeczownika

Podobnie jak w języku polskim, tak i w niemieckim duża część rzeczowników łączy się z określonym przyimkiem i przypadkiem innego rzeczownika.

der Abschied von + D pożegnanie z: Ich nehme von meinen Eltern Abschied.

die Angst vor + D strach przed: Manche Kinder haben Angst vor der Schule.

der Beitritt zu + D przystąpienie do: unser Beitritt zur Europäischen Union

der Einfluss auf + A wpływ na: Ich habe keinen Einfluss darauf.

die Hilfe bei + D pomoc przy: Deine Hilfe bei der Arbeit war mir sehr wichtig.

die Lust auf + A ochota na: Ich habe keine Lust auf SÜßigkeiten.

das Recht auf +A prawo do: Du hast kein Recht darauf.

die Hoffnung auf +A nadzieja na: Der Mann hatte keine Hoffnung mehr auf Rettung.

die Übersetzung aus + D tłumaczenie z

die Übersetzung in + A tłumaczenie na: Wir Übersetzen den Text aus dem Deutschen ins Polnische.

Homonimy

Homonimy to słowa o tym samym brzmieniu różniące się od siebie albo rodzajem, albo liczbą mnogą, albo zarówno rodzajem, jak liczbą mnogą. Homonimy różnią się od siebie jednak przede wszystkim znaczeniem.

⇒ Przykłady homonimów różniących się od siebie tylko rodzajem:

der Junge, -n chłopiec

das Junge, -n młode, pisklę

der See, -n jezioro

die See, -n morze

der Heide, -n poganin

die Heide, -n step

der Kunde, -n klient

die Kunde, -n wieść, wiadomość

⇒ Przykłady homonimów różniących się od siebie tylko liczbą mnogą:

die Bank, die Bänke ławka

die Bank, die Banken bank

die Mutter, die MÜtter matka

die Mutter, die Muttern nakrętka

der Strauß, die Sträuße bukiet

der Strauß, die Strauße struś

das Wort, die Worte słowo (np. wypowiedziane)

das Wort, die WÖrter słówko (np. do nauczenia się w języku obcym)

⇒ Przykłady homonimów różniących się od siebie zarówno rodzajem, jak i liczbą mnogą:

der Band, die Bände tom (np. książki)

das Band, die Bänder wstążka

der Kiefer, die Kiefer szczęka

die Kiefer, die Kiefern sosna

der Leiter, die Leiter przewodnik, kierownik

die Leiter, die Leitern drabina

die Steuer, die Steuer kierownica, ster

die Steuer, die Steuern podatek

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rzeczownik - das Substantiv

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.