Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczownik - das Substantiv

Rzeczowniki tworzone od nazw geograficznych

Nazwy narodowości, mieszkańców krajów i kontynentów tworzymy od nazw krajów i krain geograficznych.

Dzielą się one na dwie grupy:

⇒ zakończone na -er (dla mieszkańców rodzaju męskiego)

England - Engländer

Holland - Holländer

Norwegen - Norweger

Aby utworzyć żeński odpowiednik narodowości należy do nazwy męskiej dodać końcówkę -in

England - Engländer - Engländerin

Holland - Holländer - Holländerin

Norwegen - Norweger - Norwegerin

⇒ zakończone na -e (dla mieszkańców rodzaju męskiego)

Polen - Pole

Finnland - Finne

Russland - Russe

Rzeczowniki określające narodowość zakończone na -er odmieniają się według deklinacji mocnej, a zakończone na -e według deklinacji słabej. PATRZ: Odmiana rzeczownika przez przypadki.

Aby utworzyć żeński odpowiednik narodowości należy dodać końcówkę -in zamiast końcówki -e.

Polen - Pole - Polin

Finnland - Finne - Finnin

Russland - Russe - Russin

Dodając do pisanego dużą literą przymiotnika utworzonego od nazwy kraju rodzajnik das, tworzymy nazwę języka, którym posługują się mieszkańcy danego kraju.

Polen - polnisch - das Polnisch

Russland - russisch - das Russisch

UWAGA!

Należy uważać, by nie utworzyć nazwy języka, który nie istnieje, np. das Australisch.

Istnieje wiele wyjątków od powyższych reguł, dlatego w razie niepewności sięgnąć należy po słownik, w którym powinny się znajdować tabele podające nazwy narodowości i języków.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rzeczownik - das Substantiv

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.