Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczownik - das Substantiv

Rzeczowniki tworzone od nazw geograficznych

Nazwy narodowości, mieszkańców krajów i kontynentów tworzymy od nazw krajów i krain geograficznych.

Dzielą się one na dwie grupy:

⇒ zakończone na -er (dla mieszkańców rodzaju męskiego)

England - Engländer

Holland - Holländer

Norwegen - Norweger

Aby utworzyć żeński odpowiednik narodowości należy do nazwy męskiej dodać końcówkę -in

England - Engländer - Engländerin

Holland - Holländer - Holländerin

Norwegen - Norweger - Norwegerin

⇒ zakończone na -e (dla mieszkańców rodzaju męskiego)

Polen - Pole

Finnland - Finne

Russland - Russe

Rzeczowniki określające narodowość zakończone na -er odmieniają się według deklinacji mocnej, a zakończone na -e według deklinacji słabej. PATRZ: Odmiana rzeczownika przez przypadki.

Aby utworzyć żeński odpowiednik narodowości należy dodać końcówkę -in zamiast końcówki -e.

Polen - Pole - Polin

Finnland - Finne - Finnin

Russland - Russe - Russin

Dodając do pisanego dużą literą przymiotnika utworzonego od nazwy kraju rodzajnik das, tworzymy nazwę języka, którym posługują się mieszkańcy danego kraju.

Polen - polnisch - das Polnisch

Russland - russisch - das Russisch

UWAGA!

Należy uważać, by nie utworzyć nazwy języka, który nie istnieje, np. das Australisch.

Istnieje wiele wyjątków od powyższych reguł, dlatego w razie niepewności sięgnąć należy po słownik, w którym powinny się znajdować tabele podające nazwy narodowości i języków.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rzeczownik - das Substantiv

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.