Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przysłówek - das Adverb

Stopniowanie przysłówka

Stopień wyższy przysłówka (Komparativ) tworzymy dodając do niego końcówkę -er; w przysłówkach krótkich, jednozgłoskowych, posiadających samogłoskę zdolną do przegłosu: a, o, u może wystąpić jej przegłos.

W stopniu najwyższym (Superlativ) przed przysłówkiem stoi am, przysłówek otrzymuje końcówkę -sten lub -esten, jeśli kończy się na , -t, -z.

schÖn - pięknie - schÖner - am schÖnsten

schnell - szybko - schneller - am schnellsten

UWAGA!

Przysłówki stopniowane nieregularnie:

oft - często - häufiger - am häufigsten

bald - niebawem - eher - am ehesten

viel - dużo - mehr - am meisten

wenig - mało - minder - am mindesten

wenig - mało - weniger - am wenigsten

gut - dobrze - besser - am besten

gern - chętnie - lieber - am liebsten

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przysłówek - das Adverb

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Gramatyka
  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.