Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Tryb przypuszczający Konjunktiv II Präteritum

Tworzenie Form

dla czasowników słabych Konjunktiv Präteritum jest identyczny z ich formą Präteritum trybu oznajmującego.

PATRZ: Formy czasowe w języku niemieckim, czas Präteritum.

bezokolicznik Präteritum Indikativ (czas Präteritum trybu oznajmującego) Präteritum Konjunktiv (czas Präteritum trybu przypuszczającego)
machen machte machte
kaufen kaufte kaufte
arbeiten arbeitete arbeitete
leben lebte lebte

Powyższe formy trybu oznajmującego i przypuszczającego w czasie Präteritum są formami osoby 1 i 3 liczby pojedynczej. Formy te odmieniają się przez osoby według reguły odmiany czasowników słabych w czasie Präteritum.

PATRZ: Formy czasowe w języku niemieckim, czas Präteritum.

UWAGA!

Ponieważ formy trybu przypuszczającego i oznajmującego czasu Präteritum czasowników słabych pokrywają się, niemożliwe staje się wyrażenie za ich pomocą treści właściwych dla trybu przypuszczającego (np. przypuszczenia, życzenia, uprzejmej prośby), gdyż zdanie w trybie przypuszczającym brzmi tak samo, jak zdanie w trybie oznajmującym.

W sytuacji takiej Konjunktiv Präteritum zastępowany jest formą

KONDITIONAL I czyli: wÜrde + bezolicznik czasownika

Forma wÜrde jest formą trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum czasownika posiłkowego werden.

Odmienia się ona w następujący sposób:

ich wÜrde wir wÜrden
du wÜrdest ihr wÜrdet
er, sie, es wÜrde sie wÜrden

UWAGA!

Formy Konditional I można użyć w połączeniu z każdym czasownikiem, z wyjątkiem czasowników modalnych oraz sein i haben.

Ich wÜrde gern einen neuen Computer kaufen.

Chętnie kupiłbym nowy komputer

ale

Ich mÜsste dann mehr arbeiten. Musiałbym wtedy więcej pracować.

dla czasowników mocnych formę trybu Konjunktiv Präteritum tworzymy przez dodanie do formy Präteritum czasownika (formę tę znajdziemy w tabeli form podstawowych czasowników mocnych) następujących końcówek:

ich -e

du -est

er, sie, es -e

wir -en

ihr -et

sie -en

Jeżeli czasownik ma samogłoskę tematyczną zdolną do przegłosu tzn.: a, o, u, otrzymuje ona przegłos na ä, Ö, Ü

bezokolicznik Präteritum Indikativ (czas Präteritum trybu oznajmującego) Präteritum Konjunktiv (czas Präteritum trybu przypuszczającego)
geben gab gäbe
fahren fuhr fÜhre
gehen ging ginge
sein war wäre
haben hatte hätte
werden wurde wÜrde

Zastosowanie trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum

Chociaż Konjunktiv Präteritum jest formą utworzoną od czasu przeszłego, ODNOSI SIĘ DO TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

Za pomocą trybu przypuszczającego Konjunktiv Präteritum możemy wyrazić:

⇒ przypuszczenie

Ohne Fernseher hätte ich mehr Zeit. Bez telewizora miałabym więcej czasu.

An seiner Stelle wÜrde ich nicht so viel kaufen.

Na jego miejscu nie kupowałabym tak dużo.

⇒ życzenie

Ich fÜhre gern nach Deutschland. Chętnie pojechałbym do Niemiec.

Zdania wyrażające życzenie mogą się też zaczynać od spójnika wenn, powinny się w nich znaleźć wtedy partykuły doch lub nur:

Wenn ich doch ein Auto hätte. Gdybym miał samochód.

W zdaniach tych można opuścić spójnik wenn, na miejscu pierwszym stoi w takim zdaniu odmienna część orzeczenia:

Hätte ich doch ein neues Auto.

WÜrde ich nur das Buch kaufen. Gdybym tylko kupił tę książkę.

⇒ uprzejme prośby

W tego typu zdaniach stosujemy Konjunktiv Präteritum czasowników modalnych:

KÖnntest du mir das Buch leihen? Czy mógłbyś mi pożyczyć tę książkę?

DÜrften wir heute in die Disco gehen?

Czy wolno byłoby nam pójść dziś do dyskoteki?

⇒ możliwy do spełnienia warunek (są to tzw. potentielle Konditionalsätze)

Wenn ich heute Zeit hätte, wÜrde ich zu dir kommen.

Jeśli miałbym dzisiaj czas, przyszedłbym do ciebie.

⇒ porównanie tzw. nierzeczywiste

Er sieht so aus, als ob er krank wäre. On wygląda tak, jak gdyby był chory.

W zdaniu po przecinku można opuścić słowo ob, ale wtedy czasownik będzie stał bezpośrednio po als.

Er sieht so aus, als wäre er krank.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.