Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Bezokolicznik z zu i bez zu

Zu poprzedza bezpośrednio bezokolicznik, który stoi po:

czasownikach wymagających uzupełnienia innym czasownikiem:

np. beginnen (zaczynać), vergessen (zapominać), vorschlagen (proponować), vorhaben (planować), brauchen (potrzebować)

Ich beginne zu arbeiten. Zaczynam pracować.

Ich habe vergessen das Buch zu lesen. Zapomniałem przeczytać tę książkę.

Ich schlage vor, ins Kino zu gehen. Proponuję pójść do kina.

Wir haben vor, nach Deutschland zu fahren. Planujemy jechać do Niemiec.

Ich brauche dich nicht danach zu fragen. Nie potrzebuję cię o to pytać.

wyrażeniach złożonych z haben i rzeczownika:

die Absicht haben (mieć zamiar), Lust haben (mieć ochotę), die MÖglichkeit haben (mieć możliwość)

Er hat die Absicht, Medizin zu studieren. On ma zamiar studiować medycynę.

Ich habe Lust, ins Kino zu gehen. Mam ochotę pójść do kina.

Sie hat keine MÖglichkeit, das Buch zu leihen.

Ona nie ma możliwości pożyczyć tej książki.

wyrażeniach złożonych z sein i przymiotnikach:

es wäre gut (byłoby dobrze), es ist gesund (jest zdrowo), es ist nett (jest miło)

Es wäre gut, mit ihm zu reden. Byłoby dobrze z nim porozmawiać.

Es ist gesund, Sport zu treiben. Jest zdrowo uprawiać sport.

Es ist nett, dich zu sehen. Miło jest cię widzieć.

Bezokolicznik bez zu stoi po:

czasownikach modalnych: dÜrfen, kÖnnen, mÜssen, mÖgen, sollen, wollen.

Do solltest mehr lernen. Powinieneś się więcej uczyć.

Ich muss unbedingt das Buch haben. Muszę koniecznie mieć tę książkę.

czasownikach: gehen, kommen, lernen, lehren, bleiben oraz: lassen, helfen, hÖren, sehen.

Ich gehe heute schwimmen. Idę dziś popływać.

Wir lernen tanzen. Uczymy się tańczyć.

Der Vater lässt das Auto reparieren. Ojciec oddaje samochód do naprawy.

Ich helfe dir aufräumen. Pomogę ci sprzątać.

Er sieht das Kind spielen. On widzi, jak dziecko się bawi.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.