Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczownik - das Substantiv

Rzeczowniki tworzone od bezokoliczników,przymiotników, imiesłowów i liczebników

⇒ Rzeczowniki tworzone od bezokoliczników

Rzeczownik utworzony od bezokolicznika ma tę samą postać, co bezokolicznik, ale pisany jest dużą literą. Rzeczownik taki ma rodzaj nijaki i określa czynność.

das Schlafen - spanie

das Essen - jedzenie

das Singen - śpiewanie

das Sprechen - mówienie

⇒ Rzeczowniki tworzone od przymiotników i imiesłowów

Tworzymy je dodając do przymiotnika lub imiesłowu końcówkę -e zarówno dla rodzaju męskiego, jak i żeńskiego.

verletzt - ranny / der Verletzte - ranny / die Verletzte - ranna

schÖn - piękny / der SchÖne - piękny / die SchÖne - piękna

reich - bogaty / der Reiche - bogacz / die Reiche - bogaczka

Rzeczowniki utworzone od przymiotników i imiesłowów odmieniają się według reguł deklinacji przymiotnika.

Jeżeli taki rzeczownik poprzedzony jest rodzajnikiem określonym, odmienia się tak, jak przymiotnik po rodzajniku określonym. Jeżeli wystąpi z rodzajnikiem nieokreślonym, będzie odmieniał się tak, jak przymiotnik po rodzajniku nieokreślonym. PATRZ: Przymiotnik jako przydawka: odmiana przymiotnika.

r. m. r. ż. l. mn.
Nominativ der Reiche die Reiche die Reichen
Genitiv des Reichen der Reichen der Reichen
Dativ dem Reichen der Reichen den Reichen
Akkusativ den Reichen die Reiche die Reichen
r. m. r. ż. l. mn.
Nominativ ein Reicher eine Reiche Reiche
Genitiv eines Reichen einer Reichen Reicher
Dativ einem Reichen einer Reichen Reichen
Akkusativ einen Reichen eine Reiche Reiche

Rzeczowniki odprzymiotnikowe rodzaju nijakiego określają pojęcia ogólne:

das Gute - dobro

das BÖse - zło

das Beste - to, co najlepsze

⇒ Rzeczowniki tworzone od liczebników

Rzeczowniki możemy tworzyć zarówno od liczebników głównych, jak i od liczebników porządkowych.

Rzeczowniki tworzone od liczebników głównych są rodzaju żeńskiego i używa się ich zazwyczaj jako oznaczeń linii autobusowych, tramwajowych i ocen w szkole.

Die Acht hat fÜnf Minuten Verspätung.

Ósemka ma dziesięć minut spóźnienia.

Heute habe ich eine FÜnf in Deutsch bekommen.

Dostałem dziś piątkę z niemieckiego.

Rzeczowniki utworzone od liczebników głównych tworzą liczbę mnogą za pomocą końcówki -en.

Die Achten sind immer voll.

Ósemki są zawsze pełne. (w odniesieniu do linii autobusowej)

Rzeczowniki tworzone od liczebników porządkowych mają rodzaj zależny od rodzaju osoby lub przedmiotu, jaki określają:

Der Läufer ist unser Erste. Ten biegacz jest naszym numerem jeden.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rzeczownik - das Substantiv

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.