Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zaimek - das Pronomen

Zaimek - das Pronomen

Zaimek osobowy

Odmiana zaimka osobowego przez przypadki

N. ich du er sie es wir ihr sie Sie
ja ty on ona ono my wy oni Pan/Pani/Państwo
G. meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer
D. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen
mnie tobie jemu jej jemu nam wam im Pani/Panu/Państwu
A. mich dich ihn sie es uns euch sie Sie
mnie ciebie jego je nas was ich Panią/Pana/Państwa

zaimka osobowego w drugim przypadku używa się przy czasownikach łączących się z drugim przypadkiem (PATRZ: Rekcja czasowników)

Wir gedenken deiner. Wspominamy cię.

Jeżeli w zdaniu są dwa dopełnienia - jedno w bierniku, a drugie w celowniku - to dopełnienie w bierniku stoi

⇒ po dopełnieniu w celowniku, jeśli dopełnienie w bierniku jest rzeczownikiem:

Ich gebe dem Vater das Buch.

Ich gebe ihm das Buch.

⇒ przed dopełnieniem w celowniku, jeśli dopełnienie w bierniku jest zaimkiem osobowym:

Ich gebe es dem Vater.

Ich gebe es ihm.

Zaimek wskazujący

dieser, diese, dieses
ten, ta, to
l. mn. diese
ci, te
jener, jene, jenes
tamten, tamta, tamto
l. mn. jene
tamci, tamte
solcher, solche, solches
taki, taka, takie
solche
tacy, takie

powyższe zaimki odmieniają się jak rodzajnik określony

N. dieser diese dieses Plural diese
G. dieses dieser dieses dieser
D. diesem dieser diesem diesen
A. diesen diese dieses diese

derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben - ten sam, ta sama, to samo; l. mn. ci sami, te same

derjenige, diejenige, dasjenige, diejenigen - ten, ta, to; te, ci

W powyższych zaimkach ich część pierwsza: der-, die-, das- odmienia się jak rodzajnik określony, a druga: -selbe, -jenige jak przymiotnik po rodzajniku określonym

N. derselbe dieselbe dasselbe Plural dieselben
G. desselben derselben desselben derselben
D. demselben derselben demselben denselben
A. denselben dieselbe dasselbe dieselben

Ich helfe demselben (Dativ) Jungen. Pomagam temu samemu chłopcu.

Zaimek wskazujący

der gleiche, die gleiche, das gleiche l. mn. die gleichen (taki sam, taka sama, takie samo, l. mn. tacy sami, takie same) odmienia się tak jak derselbe, dieselbe, dasselbe, ale jego obie części pisze się osobno.

Zaimek dzierżawczy

mein, meine, mein - mój, moja, moje l. mn. meine - moje, moi
dein, deine, dein - twój, twoja, twoje deine - twoje, twoi
sein, seine, sein - jego seine - jego
ihr, ihre, ihr - jej ihre - jej
sein, seine, sein - jego seine - jego
unser, unsere, unser - nasz, nasza, nasze unsere - nasze, nasi
euer, eure, euer - wasz, wasza, wasze eure - wasze, wasi
ihr, ihre, ihr - ich ihre - ich

odmiana zaimka dzierżawczego przez przypadki

r. męski r. żeński r. nijaki l. mn.
N. mein meine mein meine
G. meines meiner meines meiner
D. meinem meiner meinem meinen
A. meinen meine mein meine

Tak samo odmieniają się pozostałe zaimki dzierżawcze.

UWAGA!

Należy zwrócić jednak uwagę na zaimek euer, ponieważ w odmianie traci on drugie e.

N. euer

G. eures

D. eurem

A. euren

Ta zasada obowiązuje zarówno w rodzaju męskim, jak i nijakim zaimka dzierżawczego euer. W rodzaju żeńskim i liczbie mnogiej nie ma już tego e.

Zaimek zwrotny

Zaimek ten występuje przy czasownikach zwrotnych.

sich freuen - cieszyć się

ich freue mich wir freuen uns
du freust dich ihr freut euch
er, sie, es freut sich sie, Sie freuen sich

Dokładny opis - PATRZ: CZASOWNIKI ZWROTNE

Zaimek nieosobowy es

Zaimek es występuje, kiedy nie jest znany podmiot zdania, nie ma osoby wykonującej czynność i w niektórych zwrotach, np.

Es regnet - pada deszcz

Es läutet - dzwoni

Es tut mir leid - przykro mi

Zaimki nieokreślone

einige kilku, niektórzy

Odmiana w liczbie mnogiej

N. einige

G. einiger

D. einigen

A. einige

Einige SchÜler haben die Aufgabe gelÖst.

Niektórzy uczniowie rozwiązali to zadanie.

etwas coś, alles wszystko, nichts nic

Ich wÜnsche dir alles Gute. Życzę ci wszystkiego dobrego.

Weißt du etwas Neues? Wiesz coś nowego?

Ich habe nichts Interessantes gehÖrt. Nie usłyszałem nic interesującego.

jeder, jede, jedes l.mn. alle każdy, każda, każde l.mn. wszyscy

UWAGA na liczbę mnogą tego zaimka

N. jeder jede jedes Plural alle
G. jedes jeder jedes aller
D. jedem jeder jedem allen
A. jeden jede jedes alle

Jeder SchÜler muss das Buch fÜr morgen lesen.

Każdy uczeń musi na jutro przeczytać tę książkę.

Alle Leute wissen das. Wszyscy ludzie to wiedzą.

jemand ktoś / niemand nikt

Zaimki te występują tylko w liczbie pojedynczej:

N. jemand niemand
G. jemandes niemandes
D. jemandem niemandem
A. jemanden niemanden

Jemand ruft an. Ktoś telefonuje.

Ich brauche jemandes Hilfe. Potrzebuję czyjejś pomocy.

einer, eine, eines l.mn. welche / keiner, keiner, keines l. mn. keine jeden, jedna, jedno / żaden, żadna, żadne

Zaimek ten oznacza jeden / żaden element z wielu.

Hast du ein Buch? - Nein, ich habe keines.

Masz jakąś książkę? - Nie, nie mam żadnej.

Hast du einen Wagen? - Ja, ich habe einen.

Masz jakiś samochód? - Tak, (jakiś) mam.

Zaimek einer, eine, eines w liczbie mnogiej ma formę welche.

Odmiana przez przypadki:

N. einer/keiner eine/keine eines/keines Plural welche/keine
G. eines/keines einer/keiner eines/keines welcher/keiner
D. einem/keinem einer/keiner einem/keinem welchen/keinen
A. einen/keinen eine/keine eines/keines welche/keine

man

występuje, kiedy osoba wykonująca czynność nie jest bliżej znana. Wyraża wiele (więcej niż jedną) nieokreślonych osób. Na język polski tłumaczony jest przez „się”. Łączy się z 3 osobą liczby pojedynczej.

Man arbeitet hier. Tutaj się pracuje.

Zaimki względne

Zaimki względne der, die, das l.mn. die na pierwszy rzut oka wyglądają jak rodzajnik określony. Różnicę widać jednak w dalszej odmianie przez przypadki.

Zaimek względny tłumaczymy na język polski „który, która, które”, l. mn. „które, którzy”. Wprowadzają one zdania względne (przydawkowe) pełniąc w ten sposób funkcję spójników.

PATRZ: Zdania przydawkowe.

N. der, die, das
który, która, które
Plural die
które, którzy
G. dessen, deren, dessen
którego, której, którego
deren
których
D. dem, der, dem
któremu, której, któremu
denen
którym
A. den, die, das
którego, którą, które
die
których

N. der, die, das Plural: die

który, która, które które, którzy

G. dessen, deren, dessen deren

którego, której, którego których

D. dem, der, dem denen

któremu, której, któremu którym

A. den, die, das die

którego, którą, które których

Inną formą zaimka względnego jest: welcher, welche, welches, l.mn. welche.

Ma on to samo znaczenie i zastsowanie jak der, die, das, die, ale jest stosowany o wiele rzadziej.

Zaimki pytające

wer, was

N. wer? was? kto? co?

G. wessen? kogo? czego?

D. wem? komu? czemu?

A. wen? was? kogo? co?

welcher, welche, welches, l. mn. welche który, która, które, l. mn. które, którzy w pytaniu o określoną osobę (pytanie o rzeczownik z rodzajnikiem określonym).

Odmienia się tak, jak rodzajnik określony.

Welches Haus ist das? - Das gelbe hier.

Który to jest dom? - Ten żółty tutaj.

was fÜr ein, was fÜr eine, was fÜr ein l. mn. was fÜr jaki, jaka, jakie, l. mn. jacy, jakie - pytanie o rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym. (W liczbie mnogiej brak rodzajnika nieokreślonego powoduje, że w pytaniu pozostaje samo was fÜr.)

Odmienia się tak, jak rodzajnik nieokreślony.

Was fÜr ein Auto mÖchtest du? - Ein schnelles.

Jaki samochód chciałbyś? - Jakiś szybki.

Zaimek wzajemny

Za pomocą zaimka wzajemnego einander dodanego do czasownika dajemy do zrozumienia, że dana czynność wykonywana była nawzajem.

Wir helfen einander. Pomagamy sobie wzajemnie.

Sie stÖren einander. Przeszkadzają sobie nawzajem.

Rozszerzenie: Zaimki nieokreślone einer, eine, eins z dopełniaczem

Zaimki einer, eine, eines z dopełniaczem w liczbie mnogiej oznaczają jeden element z pewnej grupy:

einer der besten SchÜler - jeden z najlepszych uczniów

eine der schÖnsten Frauen - jedna z najpiękniejszych kobiet

eins der bravsten Kinder - jedno z najgrzeczniejszych dzieci

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Zaimek - das Pronomen

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.