Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Strona bierna - Passiv

Strona bierna w języku niemieckim obejmuje dwie formy:

Vorgangspassiv - jest to strona bierna opisująca czynność wykonywaną na podmiocie biernym.

Das Haus wurde vom Vater gebaut. Dom był stawiany przez ojca.

Zustandspassiv - jest to strona bierna wyrażająca stan, w jakim znajduje się podmiot bierny w rezultacie czynności, która została na nim wykonana. Czynność ta może być wyrażona stroną bierną Vorgangspassiv.

Das Haus ist von dem Vater gebaut. Dom jest postawiony przez ojca.

UWAGA!

W języku niemieckim strona bierna używana jest o wiele częściej i czasem zdarza się, że poprawnie zbudowanego zdania biernego w języku niemieckim nie da się przetłumaczyć na język polski.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.