Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przysłówek - das Adverb

Przysłówki zaimkowe - Pronominaladverbien

Postać przysłówka zaimkowego zależy od rekcji czasownika lub przymiotnika występującego w zdaniu.

Tworzymy go w następujący sposób:

da (+ -r- dla przyimków zaczynających się od samogłoski) + przyimek, z którym łączy się czasownik lub przymiotnik.

Anna interessiert sich fÜr Sport. Anna interesuje się sportem.

Interessiert sich Anna wirklich dafÜr? Czy Anna rzeczywiście się tym interesuje?

Ich bitte dich um Hilfe. Proszę cię o pomoc.

Bittest du mich wirklich darum? Rzeczywiście mnie o to prosisz?

Dalsze przykłady:

aufmerksam auf + A uważny na coś

Er ist aufmerksam darauf. On uważa na to.

begeistert von + D zachwycony czymś

Ich bin begeistert davon. Jestem tym zachwycony.

fertig mit + D gotowy z czymś

Ich bin fertig damit. Jestem z tym gotowy.

fähig zu + D zdolny do czegoś

Sie ist fähig dazu. Ona jest zdolna do tego.

W pytaniach występują pytające przysłówki zaimkowe.

wo (+ -r- dla przyimków zaczynających się od samogłoski) + przyimek, z którym łączy się czasownik lub przymiotnik.

WofÜr interessierst du dich? Czym się interesujesz?

Worum bittest du mich? O co mnie prosisz?

Womit bist du fertig? Z czym jesteś gotowy?

Wozu ist sie fähig? Do czego ona jest zdolna?

WorÜber ärgerst du dich? Co cię złości?

UWAGA!

Przysłówki zaimkowe mogą być używane wyłącznie w odniesieniu do rzeczy.

W odniesieniu do osób używany jest odpowiadający rekcji przyimek z zaimkiem osobowym w odpowiednim przypadku.

Interessiert er sich fÜr sie? Czy on się nią interesuje?

Ja, er interessiert sich fÜr sie. Tak, on się nią interesuje.

Bist du mit ihm zufrieden? Czy jesteś z niego zadowolona?

Ja, ich bin mit ihm zufrieden. Tak, jestem z niego zadowolona.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przysłówek - das Adverb

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Gramatyka
  • Liceum
  • Język niemiecki
  • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.