Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Imiesłów czasownika Partizip II

Partizip II (inaczej Partizip Perfekt) jest to imiesłów czasu przeszłego tłumaczony na język polski jako imiesłów przymiotnikowy bierny.

Tworzenie form Partizip II - PATRZ: Formy czasowe w języku niemieckim, czas Perfekt

Zastosowanie Partizip II

- do tworzenia form czasów: Perfekt (Der Vater ist gekommen), Plusquamperfekt (Er hatte Hände gewaschen), Futur II (Sie wird nach Hause gegangen sein)

- do tworzenia form strony biernej (Das Buch wird gelesen)

- jako przydawka (stoi bezpośrednio przed rzeczownikiem), np.

das gekaufte Haus - kupiony dom

der geschriebene Brief - napisany list

ein repariertes Auto - naprawiony samochód

UWAGA!

Partizip II w funkcji przydawki odmienia się według tych samych reguł, co przymiotnik w funkcji przydawki.

PATRZ: Przymiotnik jako przydawka: odmiana przymiotnika.

Rozszerzenie

Imiesłów czasownika Partizip I

Partizip I (inaczej Partizip Präsens) jest to imiesłów czasu teraźniejszego tłumaczony na język polski jako imiesłów przymiotnikowy czynny (zakończony na -ący, -ąca, -ące) oraz imiesłów przysłówkowy współczesny (zakończony na -ąc).

⇒ Tworzenie form Partizip I

bezokolicznik czasownika + d

gehen + d gehend idąc
kommen + d kommend przychodząc
schreiben + d schreibend pisząc

gehen + d gehend idąc

kommen + d kommend przychodząc

schreiben + d schreibend pisząc

⇒ Zastosowanie Partizip I

- jako orzecznik lub okolicznik - określa sposób, w jaki wykonywana jest opisana w zdaniu czynność, określa bliżej tę czynność.

W tej funkcji Partizip I występuje w formie nieodmiennej. Tłumaczymy go na język polski za pomocą imiesłowu zakończonego na -ąc.

Die Kinder lernen spielend. Dzieci uczą się bawiąc.

Er erzählte die Geschichte lachend. On opowiadał tę historię śmiejąc się.

Lesend stand an der TÜr. Czytając stał przy drzwiach.

- jako przydawka stoi Partizip I przed rzeczownikiem i w formie odmiennej według reguł odmiany przymiotnika w roli przydawki. PATRZ: Przymiotnik jako przydawka: odmiana przymiotnika.

das spielende Kind - bawiące się dziecko

ein lesender Mann - czytający mężczyzna

die weinenden Eltern - płaczący rodzice

UWAGA!

Jeżeli Partizip I utworzony został od czasownika zwrotnego, zachowuje on zaimek zwrotny.

ein sich ärgernder Mann - złoszczący się mężczyzna

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.