Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Tryb rozkazujący - Imperativ

Tryb rozkazujący używany jest do wyrażenia rozkazu, polecenia, wezwania do wykonania jakiejś czynności. Może on zostać utworzony:

⇒ dla drugiej osoby liczby pojedynczej

do tematu bezokolicznika dodawana jest końcówka -e, którą często w mowie potocznej opuszcza się.

komme lub komm - przyjdź!

fahre lub fahr - przyjedź!

Uwaga! Nie wolno opuszczać końcówki -e, jeśli temat czasownika kończy się na -d,-t, -ffn, -tm, -chn.

⇒ dla drugiej osoby liczby mnogiej

forma trybu rozkazującego jest identyczna z formą drugiej osoby liczby pojedynczej w odmianie czasownika, opuszcza się tylko zaimek osobowy.

ihr kommt kommt! - przyjdźcie!

ihr fahrt fahrt! - przyjedźcie!

Tworząc tryb rozkazujący w powyższych przypadkach należy bezwzględnie pamiętać o tym, że nie wolno nam stosować obok formy Imperativ 2. os. l. poj. oraz 2. os. l. mn. zaimka osobowego du i ihr.

Komm bitte heute zu mir. Przyjdź dziś do mnie, proszę.

⇒ dla formy grzecznościowej

jest identyczna z trzecią osobą liczby mnogiej, z tym że najpierw stoi czasownik, a potem zaimek Sie.

kommen Sie, bitte! - proszę przyjść!

UWAGA

1. w czasownikach rozdzielnie złożonych przedrostek stoi na końcu:

kauf ein! - zrób zakupy!

2. czasowniki z przegłosem a-ä, o-Ö, u-Ü tracą ten przegłos w drugiej osobie liczby pojedynczej, a czasowniki z przegłosem e-i, e-ie zachowują go.

ich fahre, du fährst    Imperativ: fahr! - jedź

ich gebe, du gibst    Imperativ: gib! - daj

3. formy trybu rozkazującego czasowników haben i sein:

habe! - miej, habt! - miejcie, haben Sie! - miejcie Państwo, niech Pan/ Pani ma

sei! - bądź, seid! - bądźcie, seien Sie! - niech Państwo będą/bądźcie Państwo/niech Pan/Pani będzie

Możliwe jest również utworzenia trybu rozkazującego dla pierwszej osoby liczby mnogiej, na pierwszym miejscu stoi wtedy czasownik w 1. os. l. mn., a na drugim zaimek osobowy wir.

Gehen wir heute ins Kino! Chodźmy dziś do kina!

Kaufen wir das Haus ein! Kupmy ten dom!

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.