Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczownik - das Substantiv

Zastosowanie rodzajnika określonego i nieokreślonego

Przed rzeczownikami określonymi, znanymi, które już wcześniej pojawiły się w rozmowie stoi rodzajnik określony: der, die, das, w l. mnogiej die. Z rodzajnikiem określonym występują również rzeczowniki oznaczające rzeczy i zjawiska występujące jako jedyne (die Sonne, die Welt), nazwy państw rodzaju męskiego, np. der Iran, żeńskiego, np. die Schweiz i liczby mnogiej, np. die Vereinigten Staaten oraz nazwy własne poprzedzone przydawką (das alte Krakau).

Przed rzeczownikami nieznanymi, bliżej nie określonymi, o których mówimy pierwszy raz, oraz po zwrocie: es gibt (np. Heute gibt es einen guten Film. Dzisiaj jest dobry film) stoi rodzajnik nieokreślony: ein, eine, ein. Rodzajnik ten nie ma liczby mnogiej.

Bez rodzajnika używa się rzeczowników:

1. jeśli są nazwami własnymi, imionami, nazwiskami, chyba, że poprzedza je przydawka: Das ist Anna, ale: Das ist die liebe Anna.

2. będących nazwami miast i państw - rodzajnika używa się jednak przed nazwami państw rodzaju męskiego: der Iran, żeńskiego: die Schweiz i liczby mnogiej: die Vereinigten Staaten.

3. oznaczających zawód: Ich mÖchte Architekt werden.

4. oznaczających środki spożywcze: Ich esse gern Brot mit Butter.

5. po liczebnikach: zwei Leute, drei Hunde.

6. po zaimkach dzierżawczych: mein Haus, unsere Eltern.

7. po jednostkach miary i ilości: zwei Kilo Zucker, eine Dose Cola.

8. występujących w bezpośrednich zwrotach do innych osób: Herr Blumm, ich mÖchte mich entschuldigen. Panie Blumm, chciałbym się usprawiedliwić.

9. oznaczających stopień pokrewieństwa: Tante Eva ist sehr nett. Ciocia Ewa jest bardzo miła.

10. określających narodowość: er ist Franzose.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rzeczownik - das Substantiv

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.