Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczownik - das Substantiv

Rzeczowniki określające zawody

W języku niemieckim każdy rzeczownik określający zawód ma swój odpowiednik męski i żeński. Wyjątkiem jest das Model (model, modelka), który w rodzaju nijakim funkcjonuje jako zawód wykonywany zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety.

Żeńskie nazwy zawodów tworzymy przez dodanie końcówki -in do nazwy męskiej. W rzeczownikach krótkich, jednozgłoskowych mamy dodatkowo do czynienia z przegłosem.

der Ingenieur - die Ingenieurin

der Lehrer - die Lehrerin

der Arzt - die Ärztin

der Koch - die KÖchin

W języku niemieckim tworzy się żeńskie odpowiedniki zawodów również w przypadkach, które w języku polskim wydają się nielogiczne i zaskakujące.

der Mechaniker - die Mechanikerin

der Minister - die Ministerin

Istnieje grupa nazw zawodów będących złożeniem z rzeczownikami der Mann i die Frau.

der Geschäftsmann - die Geschäftsfrau

der Bankkaufmann - die Bankkauffrau

O wykonywany zawód pytamy:

Was sind Sie/bist du von Beruf?

Odpowiadamy:

Ich bin Arzt/Ärztin von Beruf. lub: Ich arbeite als Arzt/Ärztin.

Jestem z zawodu lekarzem/lekarką. Pracuję jako lekarz/lekarka.

Podając, jaki zawód wykonujemy lub chcielibyśmy wykonywać, używamy nazw zawodów bez rodzajnika.

Ich mÖchte Arzt werden. Chciałbym zostać lekarzem.

Mein Bruder ist Architekt. Mój brat jest architektem.

ale:

Der Architekt ist wirklich gut. Ten architekt jest rzeczywiście dobry.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rzeczownik - das Substantiv

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.