Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rzeczownik - das Substantiv

Rzeczowniki określające zawody

W języku niemieckim każdy rzeczownik określający zawód ma swój odpowiednik męski i żeński. Wyjątkiem jest das Model (model, modelka), który w rodzaju nijakim funkcjonuje jako zawód wykonywany zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety.

Żeńskie nazwy zawodów tworzymy przez dodanie końcówki -in do nazwy męskiej. W rzeczownikach krótkich, jednozgłoskowych mamy dodatkowo do czynienia z przegłosem.

der Ingenieur - die Ingenieurin

der Lehrer - die Lehrerin

der Arzt - die Ärztin

der Koch - die KÖchin

W języku niemieckim tworzy się żeńskie odpowiedniki zawodów również w przypadkach, które w języku polskim wydają się nielogiczne i zaskakujące.

der Mechaniker - die Mechanikerin

der Minister - die Ministerin

Istnieje grupa nazw zawodów będących złożeniem z rzeczownikami der Mann i die Frau.

der Geschäftsmann - die Geschäftsfrau

der Bankkaufmann - die Bankkauffrau

O wykonywany zawód pytamy:

Was sind Sie/bist du von Beruf?

Odpowiadamy:

Ich bin Arzt/Ärztin von Beruf. lub: Ich arbeite als Arzt/Ärztin.

Jestem z zawodu lekarzem/lekarką. Pracuję jako lekarz/lekarka.

Podając, jaki zawód wykonujemy lub chcielibyśmy wykonywać, używamy nazw zawodów bez rodzajnika.

Ich mÖchte Arzt werden. Chciałbym zostać lekarzem.

Mein Bruder ist Architekt. Mój brat jest architektem.

ale:

Der Architekt ist wirklich gut. Ten architekt jest rzeczywiście dobry.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rzeczownik - das Substantiv

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.