Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Czasowniki złożone

Czasowniki złożone rozdzielnie

Większość przedrostków w jęz. niemieckim tworzy z czasownikami połączenia rozdzielne. W zdaniu przedrostek odrywa się od czasownika i stoi na końcu:

einkaufen: Ich kaufe heute ein.

aufstehen: Peter steht um 7 Uhr auf.

Uwaga! Po czasowniku modalnym czasownik rozdzielnie złożony stoi na końcu zdania w formie bezokolicznika, tym samym przedrostek znów jest złączony z czasownikiem

Ich muss heute einkaufen.

Peter soll um 7 Uhr aufstehen.

Przykłady przedrostków, które najczęściej tworzą połączenia rozdzielne: an-, ab-, auf-, aus-, bei-, dar-, mit-, zu-, vor-, ein-:

ankommen - przybywać

Der Zug kommt um acht Uhr an. Pociąg przyjeżdża o ósmej.

abfahren - odjeżdżać

Der Zug fährt erst morgen ab. Pociąg odjeżdża dopiero jutro.

aufstehen - wstawać

Ich stehe sehr frÜh auf. Wstaję bardzo wcześnie.

aussteigen - wysiadać

An dem Theater steigen wir aus. Koło teatru wysiadamy.

mitkommen - towarzyszyć komuś

Heute kommen Eva und Marco zu mir. Kommst du mit?

Dzisiaj przyjdą do mnie Marco i Eva. Przyjdziesz z nimi?

zuhÖren - przysłuchiwać się

Die Lehrerin erklärte die Regel, die SchÜler hÖrten zu.

Nauczycielka objaśniała regułę, uczniowie przysłuchiwali się.

vorbereiten - przygotować

Ich bereite mich fÜr die PrÜfung in Deutsch vor.

Przygotowuję się do egzaminu z niemieckiego.

einkaufen - robić zakupy

In diesem Geschäft kaufe ich gern ein. Chętnie robię zakupy w tym sklepie.

Czasowniki złożone nierozdzielnie

Istnieje grupa przedrostków, które tworzą połączenia wyłącznie nierozdzielne. Są to:

be-, ge-, ent-, emp-, er-, miss-, ver-, zer-:

bekommen - dostawać

Jeden Monat bekomme ich einen Brief von ihm.

Każdego miesiąca dostaję od niego list.

gefallen - podobać się

Das neue Buch gefällt mir gut. Ta nowa książka podoba mi się.

entlaufen - uciec

Der Hund entläuft ihm jeden Morgen. Ten pies ucieka mu każdego rana.

empfehlen - polecać

Ich empfehle dir den Film. Polecam ci ten film.

erzählen - opowiadać

Die Mutter erzählt dem Kind ein Märchen. Mama opowiada dziecku bajkę.

missbrauchen - nadużywać

Der KÖnig missbraucht seine Macht. Ten król nadużywa swej władzy.

vergessen - zapominać

SchÜler vergessen ihre Pausebrote.

Uczniowie zapominają drugiego śniadania.

zerstÖren - niszczyć

Das Kind zerstÖrt jedes Spielzeug. To dziecko niszczy każdą zabawkę.

Rozszerzenie

⇒ Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie z przedrostkami: Über-, um-, unter-, durch-, wieder-, wider-, voll-

Istnieje grupa przedrostków (durch-, hinter-, Über-, um-, unter-, voll-, wieder-, wider-), które mogą tworzyć z tym samym czasownikiem zarówno połączenie rozdzielne, jak i nierozdzielne, przy czym utworzone w ten sposób czasowniki nierozdzielnie złożone mają znaczenie przenośne, rozdzielnie złożone zaś - dosłowne, np.

Übersetzen (nierozdz. tłumaczyć - rozdz. przeprawiać, przenosić się)

Ich Übersetze den Text ins Polnische.

Tłumaczę (przekładam) ten tekst na język polski.

Morgen setzen wir ans andere Ufer Über. Jutro przeprawimy się na drugi brzeg.

durchfahren (nierozdz. przejeżdżać przez jakąś przestrzeń - rozdz. być przejazdem)

In diesem Sommer durchfahre ich das ganze Land.

Tego lata przejadę przez cały kraj.

Der Bus fährt hier durch. Ten autobus tędy tylko przejeżdża.

umstellen (nierozdz. obstawić dookoła, otoczyć - rozdz. przestawiać)

Die SchÜler umstellten ihre neue Kollegin.

Uczniowie otoczyli swoją nową koleżankę.

Er stellt die BÜcher in dem Regal um. On przestawia książki w regale.

hintergehen (nierozdz. oszukać, podejść kogoś - rozdz. cofnąć się)

Er hinterging wieder seine Frau. Znów oszukał żonę.

Die Frau ging schnell in die KÜche hinter.

Kobieta szybko wycofała się do kuchni.

wiederholen (nierozdz. powtarzać - rozdz. przynosić)

Die SchÜler wiederholen zweimal den Satz.

Uczniowie powtarzają to zdanie dwukrotnie.

Morgen hole ich dir das Buch wieder. Jutro przyniosę ci tę książkę.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.