Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Czasownik lassen

Czasownik lassen jest czasownikiem mocnym, ma następujące formy podstawowe:

lassen, ließ, gelassen + haben

W zdaniu występuje zawsze z dopełnieniem w bierniku (Akkusativ), na co należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż czasowniki odpowiadające mu w języku polskim wymagają zazwyczaj dopełnienia w celowniku (Dativ).

Czasownik lassen ma wiele znaczeń:

zostawiać

Lass uns in Ruhe. Zostaw nas w spokoju.

Ich habe das Auto in der Werkstatt gelassen.

Zostawiłem samochód w warsztacie.

kazać coś zrobić

Sie ließ mich das Buch morgen bringen. Kazała mi przynieść tę książkę jutro.

zlecić zrobienie czegoś

Er ließ sich das Haar schneiden. Kazał sobie ściąć włosy.

Er ließ das Auto reparieren. Oddał samochód do naprawy.

pozwalać

Ich lasse dich mein Gedicht lesen. Pozwolę ci przeczytać mój wiersz.

pozwolić się/dać się

Das Buch lässt sich schnell lesen. Tę książkę da się szybko przeczytać.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.