Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czasownik - das Verb

Rekcja czasownika

Większość czasowników w języku niemieckim wymaga dopełnienia w odpowiednim przypadku, często jest to dopełnienie z przyimkiem. To zjawisko gramatyczne nosi nazwę rekcji czasowników.

Zdarza się, że czasownik niemiecki ma taką samą rekcję (łączy się z tym samym przyimkiem i/lub z tym samym przypadkiem), jak jego polski odpowiednik. Są też sytuacje, w których rekcja czasowników polskich i niemieckich pomimo ich identycznego znaczenia dalece się różni. Z tego powodu ucząc się znaczeń czasowników niemieckich najlepiej robić to zapamiętując od razu ich rekcję.

⇒ Przykłady czasowników wymagających dopełnienia bez przyimka

- czasowniki łączące się z mianownikiem (Nominativ)

sein

Er ist ein guter Lehrer. On jest dobrym nauczycielem.

werden

In einem Jahr werde ich Student. Za rok będę studentem.

bleiben

Er war immer ein guter Mensch und bleibt ein guter Mensch.

On był zawsze dobrym człowiekiem i pozostanie dobrym człowiekiem.

- czasowniki łączące się z dopełniaczem (Genitiv)

bedÜrfen - wymagać

Wir bedÜrfen Ihrer Arbeit. Wymagamy od Państwa pracy.

sich schämen - wstydzić się

Er schämt sich seiner Bemerkung. Wstydzi się swojej uwagi.

gedenken - wspominać

Wir gedenken Ihrer Opferbereitschaft. Pamiętamy o Państwa ofiarności.

- czasowniki łączące się z celownikiem (Dativ)

begegnen - spotykać

Vor der Schule bin ich meinem Freund begegnet.

Przed szkołą spotkałam mojego chłopaka.

beitreten - przystępować

Am 1. Mai 2004 tritt Polen der Europäischen Union bei.

Pierwszego maja 2004 Polska przystępuje do Unii Europejskiej.

folgen - podążać

Seinem Beispiel sollen wir folgen. Powinniśmy podążać za jego przykładem.

- czasowniki łączące się z biernikiem (Akkusativ)

heiraten - poślubić

Er hat sie geheiratet. On ją poślubił.

stÖren - przeszkadzać

StÖrt mich nicht! Nie przeszkadzajcie mi!

unterbrechen - przerywać

Den Lehrer soll man nicht unterbrechen.

Nie powinno się przerywać nauczycielowi.

⇒ Przykłady czasowników wymagających dopełnienia z przyimkiem

znaczenie używanych skrótów:

G - dopełniacz - Genitiv

D - celownik - Dativ

A - biernik - Akkusativ

sich ärgern Über + A złościć się z jakiegoś powodu

sich bewerben um + A ubiegać się o coś

denken an + A myśleć o czymś

sich erinnern an + A przypominać sobie o czymś

fragen nach + D pytać o coś

sich freuen Über + A cieszyć się z czegoś (co już mamy, co już nastąpiło)

sich freuen auf + A cieszyć się na coś, co ma się wydarzyć

glauben an + A wierzyć w coś, w kogoś

hoffen auf + A mieć nadzieję na coś

sich interessieren fÜr + A interesować się czymś

schreiben an + A pisać do kogoś

sprechen Über + A mówić o czymś

sprechen mit + D rozmawiać z kimś

sich verlieben in + A zakochać się w kimś

warten auf + A czekać na kogoś, na coś

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czasownik - das Verb

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.